Gud sände henne till mig, Gud kommer att hjälpa mig, hon är en välsignelse

Eddy skrev in sina barn på CADI ("Centrum för integral utveckling"), en institution i Uruguay som blev till tack vare den salige Álvaro och som sedan 1992 försöker att förbättra villkoren för socialt utsatta barn och familjer. Enligt Eddy har hon lärt sig på CADI att se Guds hand i allt. Hennes vittnesbörd, samt vittnesbörd av andra personer med koppling till institutioner som stötts av den salige Álvaro del Portillo, har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".