Antal artiklar: 7

Min vilda novena till Guadalupe

Vi behövde sälja vårt gamla hus för att köpa ett nytt.

Bönhörelser

Guadalupe, officiell förebedjerska för min doktorsavhandling

Berättelsen om talet 58, en novena till Guadalupe och utnämningen till förebedjerska berättad av en tjej som håller på med cancerforskning.

Bönhörelser

Hälsa och ett ”drömjobb”

Jag bad till Guadalupe för min systers jobbansökningar, när hon hade förlorat sitt jobb. Eftersom hon är kemist, beslutade jag mig för att be Guadalupe om hjälp.

Bönhörelser

Smärta i mitt högra knä

En bönhörelse som delas av någon som sökte Guadalupes hjälp med förbön, efter att ha känt en skarp smärta i knäet.

Bönhörelser

Fonder för ett forskningsprojekt

Guadalupe Ortiz de Landázuri förklarades ärevördig av Påve Franciskus den 4 maj 2017. I avseende av en nyligen erhållen bönhörelse med hjälp av hennes förbön.

Bönhörelser

Tre bönhörelser

På några få dagar har Guadalupe hört mig tre gånger. Här är bönhörelserna:

Bönhörelser

Ett arbete till min dotter

Jag vill uttrycka min tacksamhet till Guadalupe för det jag anser vara en bönhörelse från henne.

Bönhörelser