Till läkarnas förvåning

När min brorson blev diagnostiserad med en autoimmun sjukdom, började jag be till Guadalupe. Till läkarnas förvåning så klarade sig barnet utan några som helst kroniska komplikationer.

Photo: DVIDSHUB — Flickr (CC)

För tre månader sedan fick vi veta att min 16 månader gamla brorson fått en autoimmun sjukdom som huvudsakligen angriper kroppens röda blodkroppar. Vi kunde inte förstå vart denna sjukdom kom ifrån och läkarna var förvirrade eftersom ingen i vår familj har en medicinsk sjukhistoria som skulle kunna förklara sjukdomens ursprung.

Min brorson blev tagen till ett statligt sjukhus och där var det inte lätt att komma fram till den rätta diagnosbilden, då resurserna på ett statligt sjukhus inte är av den högsta kvaliteten. Min brorson försämrades under tiden då han genomgick de olika blodstudierna och hans hemoglobinnivåer nådde 3g /dl. [1]

När min brorson hamnade på sjukhuset började jag använda mig av Guadalupes bönekort och be om hennes förbön. Min brorsons hemoglobinnivåer och blodplättar fortsatte med att sjunka, medans läkarna varken kunde hitta orsak eller behandling. Jag fortsatte med att be bönekortet. Två gånger behövde läkarna sätta in en central kateter, trots det låga antalet av blodplättar så inträffade inga komplikationer. Slutligen hittade läkarna orsaken och ställde diagnosen: Makrophage Activation Syndrome (MAS).

Läkarna påbörjade behandlingen på min brorson och då det förelåg en hög infektionsrisk då hans immunceller skulle komma att falla, så placerade de honom i isoleringsavdelning . Det fanns även en risk att själva behandlingen eller sjukdomen (MAS) kunde lämna kroniska besvär. Behandlingen varade en hel månad, en hel månad med mycket starka mediciner. Läkarna nådde punkten där de beslutade att använda stora doser kemoterapeutiska mediciner, vilket kan ge stor påverkan på ett ettårigt barns organ.

Vi fortsatte med att be och vi bad även våra vänner om att börja använda sig utav Guadalupes bönekort för att be om hennes förbön. Vid den svåraste stunden av min brorsons behandling, var de tvungna att ge honom en blodtransfusion. Slutligen började behandlingen att hjälpa och hans hemoglobin- och trombocytnivåer började att stiga.

Guadalupe gjorde ett stort mirakel, för till läkarnas förvåning så klarade sig brorsonen utan några som helst kroniska biverkningar eller komplikationer trots de höga doserna av medicinering. Läkarna har inte heller kunnat se att sjukdomen (MAS) har lämnat några biverkningar. Vi är väldigt tacksamma mot Guadalupe, både för att hon kom till Mexiko men även för hennes förböner från himlen för helandet av min brorson.