Ett arbete till min dotter

Jag vill uttrycka min tacksamhet till Guadalupe för det jag anser vara en bönhörelse från henne.

Bönhörelser
Opus Dei - Ett arbete till min dotter Foto: TaxCredits

En av mina döttrar hade varit arbetslös länge och eftersom hon var femtio år gammal och inte hade någon examen från universitetet var det inte lätt för henne att hitta ett arbete.

Nu arbetar hon nära hemmet och de avgörande omständigheterna runt denna anställning har varit så många att jag börjat be en novena till Guadalupe av tacksamhet.

Ett mail från A.U.