Fonder för ett forskningsprojekt

Guadalupe Ortiz de Landázuri förklarades ärevördig av Påve Franciskus den 4 maj 2017. I avseende av en nyligen erhållen bönhörelse med hjälp av hennes förbön.

Opus Dei - Fonder för ett forskningsprojekt

Jag vill framföra en bönhörelse som erhållits genom förbön av vördnadsvärda Guadalupe Ortiz de Landázuri, för jag tror att det kommer att uppmuntra andra till att söka hennes hjälp.

Jag jobbar som apotekare och en del av mitt arbete innebär forskning. Trots för att jag tidigare har arbetat med ett antal olika forskningsprojekt, särskilt när jag fick min doktorsexamen, så hade jag aldrig lyckats leda ett viktigt projekt, eftersom det inte var lätt med finansieringen.

För ungefär ett år sedan började jag att överväga ett forskningsprojekt för att hitta lösningen på ett allvarligt hälsoproblem som fanns i ett fattigt grannskap utan ekonomiska resurser. Jag pratade med flera av mina kollegor och kontaktade även ett prestigefyllt sjukhus som är känt för sin höga nivå av forskning.

Då Guadalupe Ortiz de Landázuri var kemist och genomförde olika forskningsprojekt, började jag be henne om hjälp för att hitta de ekonomiska medel som krävs för projektet. Jag bad hennes bönekort och bad även vänner att göra det, då vi redan hade tagit upp möjligheten av projektet på ett gruppmöte och hittills hade inget ekonomiskt kommit ut av det.

Sex månader efter att forskningsprojektet föreslagits, publicerades listan över projekt som godkänts för finansiering, och vårt forskningsprojekt fanns med där. Detta hände den 12 december på Vår Fru av Guadalupes fest. Jag såg det som mer än en ren slump.

Jag tvivlar inte på att det var en stor nådegåva från Guadalupe. Jag fortsätter att be henne om förbön, och ber om hjälp till att utföra forskningsarbetet bra och att hitta en lösning till att förbättra hälsosituationen för den befolkning som vi studerar. Tack.