Min vilda novena till Guadalupe

Vi behövde sälja vårt gamla hus för att köpa ett nytt.

Min familj behövde desperat sälja vårt gamla hus för att köpa ett nytt. Jag visste inte ens vem Guadalupe var, men jag upptäckte henne av en händelse på Opus Deis hemsida.

Huset vi köpte 2009 hade sedan länge blivit för litet för oss. Vår familj hade vuxit från fyra till sex barn, och de äldsta tog mer och mer plats. I början av 2018 fick vi chans att köpa ett större hus. Det var inte bara på fler kvadratmeter och hade en terrass, utan finansieringsvillkoren var också mycket bra. Det fanns bara en hake: vi ombads att skriva kontrakt inom en månad. Det var inte tillräckligt med tid för att sälja huset, avbryta det gamla lånet och köpa det nya huset. Vi bestämde oss ändå att inte missa chansen eftersom vi trodde att vårt gamla hus skulle sälja mycket snabbt. Men så blev inte fallet.

Det vi förväntade oss vara klart inom ett par månader drog ut på tiden, och den ekonomiska situationen började bli desperat. I september bestämde jag mig för att göra det jag kallar en vild novena, det vill säga be nio bönekort nio dagar i rad. Och för att välja förebedjare gick jag in på Opus Deis hemsida och började leta efter bönhörelser som hade med försäljningen av hus att göra. Det var då Guadalupe dök upp och jag läste bönhörelsen "Jag lyckades sälja en fastighet och avbryta lånet." Nio dagar senare kom en intressent som till slut köpte huset.

J. P. Y.

Spanien