Guadalupe, officiell förebedjerska för min doktorsavhandling

Berättelsen om talet 58, en novena till Guadalupe och utnämningen till förebedjerska berättad av en tjej som håller på med cancerforskning.

58. Det är antalet gånger jag under det senaste ett och ett halvt året har behövt göra om olika experiment relaterade till cancerforskning.

JAG BLEV FÖRVÅNAD ÖVER HUR GUADALUPE I EN MOGEN ÅLDER TILLÄGNAT SIG FORSKNING OCH UNIVERSITETsSTUDIER

Ingen har någonsin sagt att det är lätt att skriva en doktorsavhandling. Men efter att ha hållit på länge utan att nå några resultat började tålamodet sina. Tack vare en vän så erbjöds jag möjligheten att påbörja ett nytt stadium i forskningen med hjälp av en helt ny teknik, i hopp om att nå tydliga resultat. Jag visste att jag skulle behöva en gudomlig förebedjare för denna önskan och för detta försök.

Många år tidigare så hade jag kommit över en biografi över Guadalupe Ortiz de Landázuri. Det enda som jag kommer ihåg är att jag gillade hennes livshistoria och att jag blivit förvånad över hur Guadalupe i en mogen ålder tillägnat sig forskning och universitetsstudier.

NÄR JAG LÄSTE BERÄTTELSERNA OM HENNE I NOVENAN, BLEV JAG MOTIVERAD I ATT TA MITT KRISTNA LIV MER PÅ ALLVAR

Under denna period så började jag varje dag, innan jag gick in i laboratoriet, med att be en novena till Guadalupe och bad henne om hjälp till dagens experiment. Detta gjorde jag varje dag tills att jag hade avslutat alla experiment.

Jag har inga som helst tvivel på att det var Guadalupe som hjälpte mig varje dag. Inte bara för att jag äntligen fick bra och sammanhängande resultat, men också för att jag, när jag läste berättelserna om henne i novenan, blev motiverad att ta mitt kristna liv på större allvar. Detta har inspirerat mig att ta utföra mitt forskningsarbete som hon gjorde. Så jag har utnämnt henne till den officiella förebedjaren för hela institutionen. Jag är mycket tacksam. Tack, Gud och tack, Guadalupe!

H.M., Spanien