Viscontea: tio år i Milanos centrum

Det nuvarande studenthemmet Viscontea, på via Lamarmora, har fyllt 10 år. Det har hållits många minneshögtider i samband med jubileet, bl.a. en konferens under ledning av professor Giovanni Padroni, från Pisas universitet, som är direktör för "Skola för integrerad universitetsutbildning" som har stiftelsen RUI som huvudman.

Studenthemmet Viscontea firar i år tioårsjubileum av sitt nuvarande säte på Via Lamarmora, i centrum av Milano.

Tack vara den familjära, vänskapliga och hjälpsamma atmosfären på studenthemmet har Viscontea under dessa tio år varit en plats för berikande möten för hundratals ungdomar. Bland Visconteas verksamheter kan bl.a. nämnas kurser i studieteknik och studierådgivning inför universitetsstudierna. Dit kommer yrkesmän från affärsvärlden, media- och teater världen, för att hålla föredrag och träffa studenterna. Dessutom kan man genom studenthemmets försorg delta i volontärarbete i Afrika eller i själva Milano. I Lombardiets huvudstad finns det gott om äldre och behövande personer som tacksamt tar emot den tid och det sällskap som några unga studenter kan ge dem.

"Yrkesdynamik, utbildningsinnehåll och processer för kontroll i utbildningen”, det var temat för föredraget som professor Giovanni Padroni höll vid presenterandet av det akademiska året inför 250 åhörare. Professor Padroni redogjorde därvid i detalj för Rui-stiftelsens utbildnings idé som utgör en synergi mellan den akademiska världen och arbetsvärlden och som syftar till att med vars och ens egen kultur införliva den mänskliga yrkesmässiga vägen som ungdomarna tillryggalägger.

“Skolan för integrerad utbildning”, sade professor. Padroni, “hjälper de unga att ställa sig frågor om vilka mål man har, vilket i sin tur hjälper dem att ge nuet en mening. Den understryker det personliga ansvaret som formar andan bakom handlingen och gör det nödvändigt att reflektera över sig själv och sin situation.”

Jessica bor i studenthemmet Viscontea sedan 3 år tillbaka och läser till dataingenjör vid Milanos Tekniska Högskola. Enligt hennes åsikt har hon fått värdefull mänsklig och kulturell hjälp genom att bo på studenthemmet. ”Jag har själv upplevt vad den integrerande utbildningen som studenthemmet vill ge innebär: man anstränger sig verkligen för att varje student som bor här skall uppnå total mognad. Men på samma gång respekteras vars och ens frihet,” säger hon. Jessica kom till residenset då hon befann sig i en period av vilset sökande efter Sanningen. ”I Viscontea fann jag svaret på mina frågor och den helige Josemarías skrifter har varit mig till stor hjälp”, säger hon. ”Jag är mycket tacksam mot Viscontea för den mänskliga och andliga utbildning som man givit mig här och för de erfarenheter som jag har fått genom att leva i denna familjära atmosfär. Ett av dessa oförglömliga ögonblick, det allra viktigaste för mig, ägde rum den 20 april 2003, när jag under påsknatten mottog dopet”.