Vila i frid, Iwona och Adam!

Adam och Iwona Soltan, äkta makar och medlemmar i Opus Dei, har avlidit. Deras liv präglades av hängivenhet till familjen och till sin kallelse – och av ett övernaturligt hopp.

Opus Dei - Vila i frid, Iwona och Adam!

Adam Soltan föddes den 12 september 1968 i Polen. Familjen flyttade till Sverige ungefär vid samma tid som prelaturen Opus Dei öppnade sitt första centrum i Stockholm 1984. Adam kom i kontakt med Opus Dei när han var 18 år och blev en aktiv och entusiastisk deltagare i ungdomsverksamheten under hela sin lumpartid och under studietiden vid KTH.

Adam träffade den salige Alvaro del Portillo och närvarade vid mötet med Opus Deis prelat biskop Javier Echevarria på Polstjärnan i Stockholm 1995. Kring denna tid upptogs Adam som medlem i Opus Dei.

Det var i Polen som Adam mötte sin blivande hustru, Iwona. De gifte sig 1999 och bosatte sig i Stockholm. Iwona lärde känna Opus Dei och blev så smånigom också medlem.

Adam arbetade på olika företag medan Iwona fick jobb på S:t Eriks katolska skola i Enskede. Båda drömde om att ha en stor familj, men de accepterade förtröstansfullt Guds vilja när de under de första åtta åren i äktenskapet inte fick några barn. Deras böner hördes till slut och till sin stora glädje fick Adam och Iwona fyra barn under de åtföljande åtta åren: Johannes, Josef, Joanna och Stanislaus.

Iwonas sista graviditet var särskilt svår och hon fick tillbringa långa tider på sjukhus. Där verkade hon som kristen apostel bland sina medpatienter. Inte långt efter det att Stanislaus föddes fick paret veta att Iwona drabbats av svår cancer. Både Adam och Iwona tog emot beskedet med mycket tro och övernaturligt hopp, men cancern tilltog under de följande månaderna.

Efter en kort tid upptäcktes även cancer hos Adam. Han var helt fokuserad på Iwonas sjukdom. När Iwona i slutskedet av sin sjukdom åkte till Polen med barnen fick han dock inte lämna sjukhuset i Stockholm.

Väl i Polen blev Iwona sämre och lades även hon in på sjukhus. Stärkt av kyrkans sakrament och trogen intill slutet dog hon den 27 december 2016 i makens frånvaro. Han accepterade detta tunga kors med tro och hopp.

Adam var optimistisk om sitt eget tillfrisknande tills läkarna i början av juni 2017 rådde honom att resa med sina föräldrar till Warszawa för att träffa barnen för sista gången. Det fanns inget mer att göra. Det var ett hårt slag för hela familjen och alla hans vänner. Han avled den 24:e juli 2017. Han var sitt kall trogen till den sista dagen. Trots sina lidanden uttryckte han ofta under den sista tiden sin tacksamhet över allt han fått av Gud och för den andliga ledning som han fått av Opus Dei som hjälpte honom och Iwona att vara de föredömliga kristna föräldrar som de var.

Deras barn tas nu om hand av sina släktingar i Polen med stor kärlek.