Vatikanen tar emot tusentals e-mail till påven

Bara på två dagar har Johannes Paulus II fått ta emot mer än 20,000 e-mail som uttrycker avsändarnas uppskattning och högaktning. ”Du är vår fader på denna jord”, säger ett e-mail från en italiensk avsändare. ”Vi behöver dig!”

Påven tar emot tiotusentals e-mail från hela världen. Varje dag får Vatikanens webbsida ta emot e-mail på tyska, franska, spanska, engelska och portugisiska som är riktade till den helige Fadern och som önskar honom snabbt tillfriskande och att han snart skall kunna återvända till sin post som påve och biskop av Rom.

Fr.o.m. den 1 mars klockan tre t o m den 3 mars vid samma tid tog påven emot 20,000 e-mail: 10,000 på engelska, 6,077 på spanska, 2,012 på portugisiska, 1,134 på italienska, 850 på tyska och 800 på franska. Det kommer också flera e-mail om dagen på polska som är påvens modersmål. Dessa siffror är bara en bråkdel av alla de elektroniska meddelanden som påven fått ta emot under dessa dagar, vartill måste läggas alla e-mails han fått efter den 3 mars samt alla brev och fax som skickas till Vatikanstatens sekretariat och andra enheter inom den romerska kurian.

Det är inte den första gången som Vatikanen ställer en e-mail-box till allmänhetens förfogande så att de skall kunna skriva till påven. Förra gången var det i oktober år 2003 med anledning av påvens 25-årsjubileum i sitt ämbete.

De som skriver är läkare, chefer för välgörenhetsorganisationer, hemmafruar och mödrar, studenter, kongregationer av ordensfolk, sjukhuspersonal, kyrkoherdar och församlingsmedlemmar. Den största delen e-mail kommer från kristna i hela världen och några från personer som hade lämnat tron men kommit tillbaka till den.

De flesta är ganska korta meddelanden som uttrycker avsändarens önskan att påven skall krya på sig och ger uttryck för sin kärlek och beundran för honom som överhuvud över den katolska Kyrkan. De skriver också att den helige Faderns lidande är ett exempel för oss alla eller så tackar de honom helt enkelt för allt som han gjort och fortsätter att göra för Kyrkan, framför allt för att han utan att förtröttas försvarar livets värde och den mänskliga värdigheten. Några meddelanden är lite längre och berättar om egna erfarenheter av sjukdomar, fysiska och psykiska umbäranden och personliga omvändelser.

"Vi hoppas att ni kommer att vara hos oss så länge som möjligt"

De kristna försäkrar påven om att de ”ber och gör botgöringar för honom”. De berättar också att de ber rosenkransen, dagligen går till mässan och tillber det Allraheligaste sakramentet. En person skriver: ”Vilken kraft ni ger oss att kämpa så att vi i vårt dagliga liv alltid är trofasta mot Gud.” En annan: ”Jag ber för att du när du lider så på samma gång må känna Guds starka närvaro hos dig.”

I ett brev från Italien skriver en person till Johannes Paulus II: ”Du är vår fader på denna jord. Vi behöver dig! Vi behöver ditt vittnesbörd som ger oss alla kraft”. Och från Brasilien skriver man: ”Jag hoppas att under detta eukaristiska år (...) Eukaristin måtte lindra ert liv som innehåller så många plågor.” En brasiliansk präst skriver till påven att han hoppas att han kryar på sig så att han ”kan vara med alla ungdomarna i Köln (där snart världsungdomsdagen kommer att firas) och att han kommer att fortsätta att leda den heliga Kyrkan ännu under många år”.

Kristtrogna från Panama skriver: "Alla vi katoliker oroar oss för Ert hälsotillstånd. Vi firar mässor och ber den Allsmäktige Guden för Er hälsa”. Ett annat meddelande från Spanien lyder: ”Vi hoppas att ni snart blir frisk och fortsätter att vara ett exempel på kraft och godhet för hela världen.”

Från Frankrike skriver man att man låtit alla de dagliga intentionerna gälla den helige Fadern när man ber rosenkransen. ”Måtte ni få vara kvar hos oss så länge som möjligt”, tillägger man, ”i det bästa hälsotillstånd Himmelen kan ge er. Och framför allt ber vi att ni inte skall behöva lida”. ”Käre helige Fader, säger ett annat e-mail. Ni leder Kyrkan med er andlighet. Herren ger genom er de visa och försiktiga i denna världen en lektion i mod”.

Du kan skicka ett e-mail till påven på denna adress: juan_pablo_ii@vatican.va.