UNIV 2009: Brev till Påven från afrikanska ungdomar

”Tack, Helige Fader, också för de krävande orden riktade till oss. I dessa krav ser vi också Påvens aktning och respekt gentemot oss.”Deltagarna i UNIV från elva afrikanska länder undertecknade ett brev till Påven. Brevet lyder som följer.

Helige Fader

I de afrikanska ungdomarnas namn vill vi av hjärtat tacka för Er resa nyligen till Angola och Kamerun och särskilt för de ord som Ni riktade till oss på stadion i Coqueiros di Luanda. Tack för den förståelse Ni visade oss angående våra förväntningar, glädjeämnen, farhågor och lidanden på vår kontinent.

Tack för det mod och den klarhet med vilken Ni gjorde er till språkrör för Afrika också gentemot de rika länderna, som för några dagar sedan samlades i Europa, i London. Era ord om nödvändigheten av en offentlig etik blev redan under veckorna efter resan en referenspunkt i det sociala livet i våra länder.

Ibland, när vi afrikaner läser tidningarna från den s.k. ’Nordliga världen’, känner vi oss missförstådda, undervärderade, och även utnyttjade till förmån för andras intressen. När Ni däremot talade om vår kontinent som en ”hoppets kontinent”, visade Ers Helighet oss förtroende, och gav oss ett budskap av uppmuntran.

Tack, Helige Fader, också för de krävande ord som ni riktade till oss, då Ni inbjöd oss till att personligen engagera oss för undervisningen, för att tjäna andra och för att bekämpa korruptionen. I dessa krav ser vi också Påvens aktning och respekt gentemot oss, medan Ni anvisar en väg för oss för att förvandla vår kontinent utifrån en förnyelse av våra hjärtan.

Tack för att Ni kom för att möta oss, lyssna på oss och ange en väg åt oss och för att ha rört om i våra samveten. I de universitetsstuderandes och i alla afrikanska ungdomars namn vill vi säga till vår Påve att vi ska anstränga oss av alla våra krafter för att med tålamod och uthållighet förvandla Afrika genom att arbeta till tjänst för kommande generationer.

För detta åtagande räknar vi med den Helige Faderns bön och förtroende.

Serge och Cyrille Futcha (för deltagarna från Kamerun)

Marie-Louse Thiaw (för deltagarna från Senegal)

Supriano Dembe (för deltagarna från Angola)

Busisiew Fortunate Letsoto (för deltagarna från Sydafrika)

Mark Muhoro (för deltagarna från Kenya)

Sompto Chukwuemeka (för deltagarna från Nigeria)

Janvier Mahougnon Gbenou (för deltagarna från Benin)

Clementine Kiodo (för deltagarna från Kongo)

Alex Mbonimpa (för deltagarna från Uganda)

Aimee Adjou (för deltagarna från Elfenbenskusten)

Brenda Garriga (för deltagarna från Guinea Equatoriale).