Taiwans ambassadör mottar dopet

Taiwans ambassadör vid den heliga Stolen mottog på Annandag Påsk dopets sakrament. Biskop Javier Echevarría förrättade dopet i Sant’Eugenio-basilikan i Rom, som är anförtrodd prelaturen Opus Dei.

Ett Ave Maria på kinesiska bryter tystnaden i Sant’Eugenio-basilikan på Valle Giulia som är anförtrott Opus Dei. Under den stora bronsstatyn på altaret som föreställer helgonet, har prelaten biskop Javier Echevarría just döpt en ovanlig katekumen, Taiwans ambassadör vid den heliga Stolen, Chou-sent Tou, som från och med idag tillhör den kristna familjen. Tou har valt att som dopnamn ta namnet Cristoforo Josemaría. Vid hans sida står helt rörd hans katolska hustru och hans barn. Den filippinska ambassadören är gudmor. Bönerna sker på latin men läsningarna och evangeliet läses på kinesiska. Fader Giovanni Hiu, som leder den kinesiska kommuniteten i Rom, har på nära håll följt diplomatens väg till Kristus, och han tar nu mikrofonen för att tacka de närvarande för att de velat hedra cermonin med sin närvaro.

I en av de första bänkraderna finner vi Gustavo Selva, ordförande för diputerandekammarens råd för utlandsangelägenheter, som sitter bland ett stort antal ambassadörer. I slutet av ceremonin delas till ljudet av applåder ut ett bönekort med en bild som visar att den kristna tron har slagit rötter i Ostasien: den föreställer jungfru Maria med Jesusbarnet med mandelformade ögon och klädda i scharlakansrött och blått, de kejserliga färgerna, och sitter på en tron i utsirat träsnideri.

Närvarande vid ceremonin var följande medlemmar av Vatikanens statssekretariat: påvens utrikesminister Giovanni Lajolo, och biträdande utrikesminister Pietro Parolin, vilket visar på den stora vikt man i Vatikanen tillmäter händelsen. Opus Deis prelat ursäktade sig under sin predikan ”över att inte kunna säga ett enda ord på det vackra kinesiska språket”. Han talade om den uppståndne Kristus och om glädjen som tron skänker. ”Det är en glädje som inte beror på yttre omständigheter och som ingen kan ta ifrån en, inte ens förföljelser eller materiell brist”. Emellertid har han tillagt ”finns det en fiende som vi resolut bör visa ifrån oss – synden. Synden gör att vi förlorar vänskapen med Gud”. Ambassadör Tou verkade mycket nöjd med allting och till dem som kom fram för att lyckönska honom återgav han de ord som hans söner riktat till honom efter dopet: ”Nu är vi då äntligen alla medlemmar av en och samma familj!”

ANSA