Symposium om den historiske Jesus

Över 125 personer samlades i aulan i Engelbrektsskolan i Stockholm den 6 maj för ett symposium om ”Jesus i historien”. Arrangören var Lärkstadens Studiecentrum som är ett studenthem och kooperativt verk av Opus Dei i Stockholm.

Maria Hasselgren, pressekreterare för Stockholms Katolska Stift, agerade moderator under hela mötet. Hon inledde med att tala om symposiets tema mot bakgrunden av föreställningarna om Kristus och Kyrkan som förmedlas via Dan Browns Da Vinci-koden och de olika reaktionerna som boken och den kommande filmen har väckt i katolska Kyrkan.

Tord Fornberg, docent i bibelvetenskap vid Uppsala Universitet, talade om trenderna i forskningen kring Jesu historicitet på 1900- och 2000-talet. Han sammanfattade då vad man kan påstå om Jesus via historiska metoder och kom fram till att det inte var så litet. Genom sina vidsträckta kunskaper och erfarenheter kunde Fornberg svara på publikens frågor om allt från frågan om Jesu bröder och bespisningsundret till upptäckten av påstådda nytestamentliga texter i Qumran.

Nästa talare var Denis Searby, filosofie doktor och lärare i klassiska språk vid Stockholms Universitet. Utifrån sin kännedom om den profana grekiska litteraturen och den klassiska filologins metoder beskrev han handskriftsläget och textkritiken kring Nya Testamentet och Tomasevangeliet. Han påpekade att inga andra skrifter i historien har underkastats en sådan djupgående kritisk analys som Nya Testamentet. Genom populära framställningar i media får man ofta intrycket att Nya Testamentets trovärdighet har underminerats av nya upptäckter och modern forskning. Searby påpekade att det i själva verket förhåller sig tvärtom.

Per Beskow, docent i religionsvetenskap vid Lunds Universitet och författare bland annat till boken Fynd och Fusk, gick i detalj genom de invecklade falsifikationer som Da Vinci-koden bygger på. Alla dessa – inklusive idén om att Jesus var gift med Maria Magdalena – har tillkommit på modern tid och framför allt de senaste 20 åren och har inga äldre anor än så.

Det blev en livlig frågestund efteråt med frågor om allt från gnosticismen till frågan om kristna bör bojkotta filmen av Da Vinci-koden.

Maria Hasselgren avslutade symposiet med att säga att kristna – och då i synnerhet katolikerna – bör se på det hela med Da Vinci-koden som ett tillfälle för evangelisering.