Påven säger att familjen behöver hjälp för sin stabilitets och utvecklings skull

Påven Johannes Paulus II har tillbringat fem dagar I Kroatien där bland annat den 8 juni en mässa ägde rum inför 100.000 personer.

Ämnet för det eukaristiska firandet denna pingstsöndag var familjen. Johannes Paulus II påminde om att man var församlad ”vid foten av kullen där Trsat-helgedomen reser sig. Det är den helgedom där enligt en from tradition Jungfru Marias hus är bevarat. Det ljuva erinrandet om den heliga familjens liv i Nazareth påminner oss om den stränga och enkla skönheten hos den kristna familjen och dess heliga och okränkbara natur” .

Han fortsatte: ”Familjen kräver även idag i Kroatien att man särskilt skänker den uppmärksamhet och ger den konkret hjälp för att stödja dess sammansättning, utveckling och stabilitet. Jag tänker bland annat på det allvarliga problemet med hem och arbete. Vi får inte heller glömma att då vi hjälper familjen bidrar vi också till att lösa andra allvarliga samhällsproblem, som till exempel hjälp åt sjuka och gamla, vi bromsar upp brottsspridningen och vi finner kanske ett medel mot drogmissbruket”.

Påven vände sig till de kristna familjerna och uppmanade dem att ”inte vara rädda för att föreslå Guds egen plan för familjen – framför allt genom att låta det egna livet bära vittnesbörd – den plan som består i en livsgemenskap grundad i äktenskapet, dvs. i ett stadigt och trofast förbund mellan man och kvinna vilka är förenade genom ett band som är allmänt känt och accepterat. Ni måste på ett ansvarsfullt sätt ägna er åt era barns mänskliga och kristna utbildning och också ta hjälp av välutbildade och seriösa lärare och kateketer till det ”.

”Var ett folk som hyser hopp! Var ett folk som ber!"

"Det nuvarande samhället, underströk påven, har blivit fragmenterat och uppsplittrat och just därför är den så hopplöst missbelåten. Var ett folk som hyser hopp! Var ett folk som ber!"

Den helige fadern försäkrade de trogna att ”Kristi önskan är att vi alla skall bli förenade i Honom, så att vi alla må uppleva fullheten i Hans glädje. (...) Därför har Han tillsammans med Fadern sänt oss den Helige Ande. Anden verkar oförtröttligen för att överbrygga all splittring och läka alla sår".

Påven anropade den Helige Andes gåvor ”för alla kristna äkta par i Kroatien, så att de genom sin ömsesidiga hängivelse, trogna de löften de givit i äktenskapet och i tjänandet av evangeliets sak, blir till ett tecken på Guds kärlek till mänskligheten".

  • Vatican Information Service (Vatikanen)