Oktober – Rosenkransens månad

Med anledning av helgdagen som ägnas Vår Fru av Rosenkransen den 7 oktober påminner oss Benedikt XVI om att Jungfru Maria den dagen inbjuder oss att på nytt upptäcka skönheten i denna enkla och djupa bön.

Rosenkransens bön och missionen var två ämnen som Benedikt XVI ägnade sin reflektion i den sista Angelus som påven bad i det apostoliska palatset i Castelgandolfo som han höll före sitt återvändande till Rom.

"Nästa lördag, den 7 oktober, sade påven, firar vi Vår Frus av Rosenkransens festdag och liksom varje år inbjuder oss Jungfru Maria att på nytt upptäcka skönheten i denna enkla och på samma gång djupa bön”. Sedan påminde påven om att Johannes Paulus II var ”en stor förespråkare för rosenkransen” och nämnde dennes apostoliska brev "Rosarium Virginis Mariae ", som han ägnade denna bön.

"Rosenkransen, sade han, är en kontemplativ och kristcentrerad bön och det är omöjligt att skilja den från den heliga Skrift. Den utgör den kristnes åkallan på hans pilgrimsvandring i tro när han följer Jesus föregången av Maria.” Påven bad alla att denna månad be rosenkransen inom familjen, i alla församlingar och andra ställen där människor samlas, och att be den för påvens intentioner som är kyrkans mission och fred på jorden.