Msgr Fernando Ocariz utnämner Opus Deis generalråd

Msgr Fernando Ocariz, Opus Deis nye prelat, har utnämnt ledamöterna i det nya generalrådet. Generalrådet och centralrådet hjälper prelaten i prelaturens pastorala ledning.

Opus Dei - Msgr Fernando Ocariz utnämner Opus Deis generalrådFrån vänster till höger: Julien Nagore, Carlos Cavazzoli, Antoni Pujals och Lucas Niklison.

Msgr Fernando Ocáriz, Opus Deis nye prelat, har utnämnt de nya ledamöterna i generalrådet. Generalrådet och centralrådet hjälper prelaten i hans pastorala ledning av prelaturen. De närmaste dagarna kommer vi på denna sida även publicera namnen på kvinnorna i det nya centralrådet när dessa utnämnts.

Msgr Mariano Fazio är generalvikarie och fader Antoni Pujals är central sekreterarvikarie

Opus Deis tredje valkongress har godkänt prelatens utnämningar av msgr Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) till generalvikarie och fader Antoni Pujals i Genebreda (Terrassa, Spanien, 1955) till central sekreterarvikarie (han har varit vikarie i Opus Deis delegation i Katalonien mellan 2002 och 2016).

Prelaten har också utnämnt tre vice sekreterare, en studieprefekt och en generalförvaltare som ska ansvara för den utbildning och det apostoliska arbete som män i Opus Dei utför: verksamheter för ungdomar, evangelisering av familjer, den teologiska och andliga utbildningen, osv. Dessa är: Javier de Juan (Pamplona, Spanien, 1975), vice sekreterare, Carlos Cavazzoli (Buenos Aires, Argentina, 1962), vice sekreterare, Matthew Anthony (San Luis, USA, 1972), vice sekreterare, fader Luis Romera (Barcelona, Spanien, 1962), studieprefekt och Julien Nagore (Pamplona 1951), generalförvaltare.

Även regionala delegater har utsetts, vilka ska ansvara för prelaturens apostoliska arbete på den geografiska plats de fått sig tilldelad.

Efter kongressens avslutning har prelaten utnämnt fader Javier Yániz (Barcelona, Spanien, 1976) till andlig vägledare och Carlos Nannei (Santa Fe, Argentina, 1945) till prokurator för den heliga Stolen. Den andlige vägledaren hjälper prelaten i den andliga ledningen av prelaturens medlemmar samt i lärofrågor och liturgiska frågor. En av hans arbetsuppgifter är att ledsaga medlemmarna i det heliga korsets prästsällskap som är ett sällskap för präster, oskiljaktigt knutet till prelaturen Opus Dei. Prokuratorn har hand om relationerna med den heliga Stolen.