Kimbondo (Kongo)

Tradition och utveckling motsäger inte varandra

Tradition och utveckling motsäger inte varandra

Livet är hårt i det inre av Kongo. Därför är det inte märkligt att de flesta invånarna i Kimbondo - liksom i många andra avlägsna förorter till Kinshasa - utgörs av familjer från landsbygden som dragit in till huvudstaden för att söka bättre levnadsförhållanden eller medel till att uppfostra sina barn. Olyckligtvis är inte situationen i staden så lysande som de föreställt sig. Det senaste decenniet har varit exceptionellt instabilt, arbetslösheten har ökat i förskräckande hög grad och framkallat en atmosfär av elände, som förvärrats av kriget.

En kurs i det fria i Kimbondos början (1995-1996)

Det var i denna miljö som Programme d'Action Sociale tog gestalt, ett initiativ för att förbättra de sociala och mänskliga förhållandena, i vilket personer i Kinshasa med olika samhällsställning och yrkesbakgrund medverkar. Trots att projektet inleddes i liten skala, kännetecknas det alltifrån starten av att det strävar efter att höja levnadsnivån för invånarna i området genom en utbildning som ger dem grundläggande yrkesmässiga kvalifikationer och främjar deras mänskliga, kulturella och religiösa utveckling. Det är ingen tillfällighet att de som satte i gång detta projekt hade blivit inspirerade därtill genom den salige Josemaría Escrivás budskap om helgelsen av de timliga strukturerna genom det vardagliga arbetet. "En människa eller ett samhälle som inte reagerar inför nöd och orättvisa och som inte anstränger sig att lindra nöden och avhjälpa orättvisan - sade han bl.a. - är inte en människa eller ett samhälle i enlighet med Kristi hjärta." (Es Cristo que pasa nr 167).

Adress: Parcelle 12945,

localité Kimbondo,

quartiere Telecom,

c/Mont-Ngafula,

Kinshasa,

République Démocratique du Congo

e-mail: Virunga@raga.net