Jordbävningen i Mexiko: Msgr. Fernando Ocariz ord

Opus Deis prelat ber för offren, ber för folket och tackar för alla solidariska insatser.

Det gör mig mycket ont att höra nyheten om den jordbävning som drabbat en stor del av Mexiko igår kl. 13.14. Tillsammans med prelaturens regionalvikarie i Mexiko, som just då befann sig i Rom, har vi haft tät kontakt med personerna i Mexiko. Deras bevis på solidaritet har verkligen rört mig.

Genom vår Fru av Guadalupes förbön ber jag vår Herre om att han i sin härlighet tar emot dem som mist livet. Jag ber honom också om att trösta de personer som lider på grund av jordbävningen. Jag ber mycket för dem. Jag vill tacka de medlemmar, medarbetare och vänner till Opus Dei som bistår de personer som behöver hjälp så frikostigt enligt sina förmågor. Jag vill också be dem om deras förbön.