Ett spanskt äkta par på väg till kanonisering

”Du är hennes väg till himlen; och du är hans”, sa den helige Josemaría till det äkta paret. Tomás Álvira och Francisca Domínguez följde hans råd och fann lyckan i vardagen i sitt äktenskap. Rafael Álvira, som är ett av parets barn, berättar här litet om sina föräldrars liv.

Tomás och Paquita, ett lyckligt äkta par.

Intensiteten i ett äkta pars förhållande till Gud kan leda till att de blir helgonförklarade.

Detta är fallet med det spanska äkta paret Tomás Álvira och Francisca Domínguez, vars äktenskapliga förening kanske kommer att bli saligförklarad och därefter kanoniserad av den katolska kyrkan.

Rafael Álvira, som är ett av parets åtta barn, var i Mexico för att hålla en konferens med titeln: ”Människan och Gud i det tjugonde århundradets samhälle”, på prästseminariet i Monterrey och på universitetet Centro Panamericano de Humanidades A.C.

Johannes Paulus II var den förste påve, som bad om och organiserade att makar kunde bli saligförklarade tillsammans, förklarade doktorn i filosofi.

”Han önskade, att likaväl som det i historien finns exempel på att makar kanoniserats var för sig, så skulle de också kunna bli kanoniserade tillsammans, om man beaktar heligheten i deras äktenskapliga liv.”

I en intervju efter en av sina konferenser, berättade Rafael Álvira, att Madrids stift förra onsdagen i en bulletin offentliggjort öppningen av salig- och helgonförklaringsprocessen av hans föräldrar.

”De personer, som gjort studier över mina föräldrars liv, tror att de skulle kunna förklaras som helgon, om de alltså uppfyller de föregående förhållningsregler, som Kyrkan markerat, samt godkännandet av den teologiska kommission, som sysselsätter sig med deras dygder och mirakler.”

Enligt Rafael Álvira, som också är med i ledningen för Navarrauniversitetet i Spanien, existerar det ett register med namn på tusentals personer, som bett detta äkta par om deras förbön.

”Några böcker och bönekort blev tryckta, som är viktiga så att folk kan be det äkta paret om förbön eller under, utan vilka kyrkan inte kanoniserar.

Tomás Álvira var vetenskapsman och dog 1992. Francisca var lärare och dog 1994. Båda var supernumerarier i Opus Dei.

I slutet av 2001, medan Johannes Paulus II var påve, blev italienarna Maria Corsini och Luigi Beltrame Quattrocchi det första äkta par, som saligförklarades.

Just nu håller man på att behandla saligförklaringsprocessen av det franska äkta paret Marie-Zéline Guérin Martin och Louis Martin, som var föräldrar till den heliga Teresa av Jesusbarnet.

För att be för Tomás och Paquita (som hon kallades) i deras process fram till helgonaltarna finns en bön, som är tryckt på ett kort med deras fotografi.

Daniel Santiago // El Norte (México)