Don Álvaros resor till Skandinavien

Den salige biskop Alvaro del Portillo (1914-1994, saligförklarad 2014), första Prelaten av Opus Dei, besökte Sverige åtta gånger mellan åren 1983 och 1993.

Första resa

Det första av dessa besök ägde rum i mars 1983 och var en del i en rundresa till Norge, Danmark, Finland och Sverige för att utreda förutsättningarna att starta Prelaturens verksamhet i Norden. Det blev en kort vistelse. Sent på kvällen den 23 mars ankom han till Stockholm, tillsammans med prästerna Joaquin Alonso och Javier Echevarría, dåförtiden generalvikarie för Prelaturen och senare biskop och prelat av Opus Dei. Den 24 ägnade de dagen åt att lära känna staden och be i de tre katolska kyrkorna som då fanns i Stockholm. Den 25 åkte de tidigt till Uppsala, bad i katedralen och i S:t Lars katolska kyrka, och återvände till Stockholm. På eftermiddagen var den salige Alvaro och sina medresenärer koncelebranter vid invigningsmässan för den nya katedralen i Stockholms katolska stift, tillsammans med de nordiska biskoparna och andra biskopar och präster. Bland dessa fanns även nuvarande biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius. Dagen därpå reste den salige Alvaro vidare till Köpenhamn och därifrån till Rom.

Andra resa

Ett år senare besökte han Sverige för andra gången, mellan den 23 och 26 september 1984. Han togs emot på Arlanda flygplats av de få medlemmar i Opus Dei som då bodde i Sverige. Prelaturens första centrum i landet hade nämligen öppnats på Södermalm i Stockholm den 3 mars samma år. Ett centrum för kvinnor hade startat sin verksamhet i Segeltorp (Huddinge) den 6 september, bara ett par veckor innan prelatens ankomst. Lördagen den 24 september vallfärdade prelaten till Stockholms stiftsgård Marielund på Ekerö för att be till Guds Moder för Sverige och för Opus Deis pastorala verksamhet i landet. Syftet med tvådagarsresan var att uppmuntra Opus Deis medlemmar med sin närvaro och sina ord. Han berättade för om den helige Johannes Paulus II:s glädje över Prelaturens etablering i Sverige. Påven hade berättat för honom att han bad varje dag för Sverige i sin morgonbön. Prelaten uppmuntrade medlemmarna i Opus Dei att verka för att så frid och glädje i sin omgivning samt att be för alla människor de träffade eller såg på Stockholms gator. Den 26 på morgonen återvände han till Rom.

Tredje och fjärde resa

År 1986 kom den salige Alvaro till Stockholm vid två olika tillfallen. En kall januaridag – termometern visade -17° och det snöade kraftigt – landade han på Arlanda. Den dagen, den 18 januari, var han bjuden på middag hos biskop Hubertus Brandenburg, som tackade honom för att Opus Dei numera verkade i Sverige. Den 19 januari besökte prelaten Maria Bebådelse församling i Stockholm och på eftermiddag hade han ett pastoralt möte med medlemmarna i Opus Dei, deras vänner och andra personer som deltog i de reträtter och utbildningsmedel som prelaturen erbjöd. Han påminde dem att medlemmarna i Opus Dei varken var helgon eller djävlar, utan helt vanliga män och kvinnor som ville leva ett kristet liv som Guds barn i världen. Han förklarade att de nordiska länderna hade funnits i den helige Josemarias tankar och böner redan på 1930-talet men det hade tyvärr dröjt länge tills Opus Deis verksamhet kunde startas i Sverige. De medlemmar som nyligen kommit till Stockholm ville i första hand lära sig av folket här och samtidigt dela med sig av Verkets anda. Han prisade svenskarna som ett fredsälskande, arbetsamt folk, som skulle må bra av att ge Gud ett större utrymme i deras liv. Mötet var ingen predikan utan ett informellt samkväm där han svarade på de frågor deltagarna ställde. Vid slutet fick dessa hans – och genom honom påvens – välsignelse. Före resan hade Johannes Paulus II bett honom förmedla hans välsignelse till alla människor han träffade i Sverige. Dagen därpå, innan han lämnade Sverige, hälsade prelaten på Jungfru Maria i den nyligen byggda katolska kyrkan i Täby, som var tillägnad Vår Fru.

Den 8 augusti samma år kom den salige Alvaro igen till Sverige. Denna gång kom han med bil och ägnade särskilt uppmärksamhet åt den verksamhet som kvinnorna i Opus Dei bedrev. De första kvinnliga numerarierna hade i augusti 1985 flyttat från det första centret i Segeltorp till en lägenhet inom tullarna med adress Valhallavägen 120. Den förhyrda villan i Segeltorp användes dock fortfarande för sommarkurser och andra verksamheter och den salige Alvaro kom dit på besök. Nästa dag firade han den heliga Mässan i kvinnornas nya centrum och hade flera möten med medlemmarna i Verket. Även denna gång ville han besöka Jungfru Maria i någon kyrka tillägnad henne. Valet föll på Mariakyrkan i Sigtuna, där han läste rosenkransen och beundrade det vackra medeltida altarskåpet. Det skedde den 11 augusti. Efter det reste han tillbaka till Rom.

Femte resa

(To be continued)

Följ den salige Álvaros resor i skandinavien

Biskop Álvaros resor PDF