Den helige Josemarías minnesdag 2019

Sankt Josemaría blev helgonförklarad 2002. Hans minnesdag firas den 26 juni. Tidigare i år, den 18 maj blev Guadalupe Ortiz de Landázuri saligförklarad. Hon var en av de första kvinnorna i Opus Dei, och den första lekmannen i prelaturen att bli saligförklarad.

Opus Dei - Den helige Josemarías minnesdag 2019

Vad Opus Dei beträffar så är hon den första lekmannamedlemmen som saligförklaras. Såväl grundaren, den helige Josemaría, som hans efterträdare, den salige Alvaro, var präster. Men de flesta människorna i Kyrkan och därmed i Opus Dei, som ju är en del av Kyrkan, är så klart lekmän. Denna saligförklaring är alltså ett sätt att visa att helighet angår oss alla, inte bara dem som är kallade till klosterlivet eller prästerskapet, utan alla människor.

Msgr Fernando Ocáriz , Intervju med Msgr. Fernando Ocáriz om Guadalupe Ortiz de Landázuri

Den helige Josemarías minnesdag kommer högtidlighållas på olika håll i landet. I år kommer man att särskilt uppmärksamma Guadalupes saligförklaring och tacka Gud för det.

I Stockholm firas en högtidlig mässa den 26 juni kl. 18.30 i S:t Eriks katolska domkyrka (Folkunga­gatan 46, Stockholm). Tillfälle till bikt ges från kl 17:30.


Inbjudan till mässan för utskrift

I Malmö firas den 26 juni kl. 18.00 en mässa i Vår Frälsares församling (Thottsgatan 7).


Inbjudan till mässan för utskrift

Ladda ner de liturgiska texterna för den helige Josemarías Mässa.

S:t Josemarías biografi