Antal artiklar: 2

Att följa Kristus

Du säger att ja, du är fast besluten att följa Kristus. Då måste du gå i Guds takt, inte i din egen!" (Den helige Josemaría, Smedjan, 531)

Be med den helige Josemaría

De första kristna

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Be med den helige Josemaría