Apostoliska initiativ

Några apostoliska initiativ startade av medlemmar i Opus Dei.

Sverige

Informationsansvarig för Opus Dei i Skandinavien

Magdalena Lindén
Mobil +46-(0)73-6458365
mail.se@opusdei.org

Stockholm

Lärkstadens Studiecentrum och Ungdomsföreningen Klubb Bierkan

Studiecentrum och studenthem för män. Verksamheter för skolelever i Klubb Bierkan. Det finns också andlig utbildning för vuxna män

Tyrgatan 2
114 27 Stockholm
Tfn 08-20 42 50

Lärkstadens Studiecentrum info@larkstaden.org

Klubb Bierkan info@bierkan.org

Norrholm-Akademin

Verksamheter för kvinnor

Valhallavägen 120
144 41 Stockholm
tfn 08-667 44 33

Studiecentrum Ateneum och Klubb Solvändan.

Studiecentrum och studenthem för kvinnliga studenter. Verksamheter för unga i Klubb Solvändan.

Valhallavägen 68
114 27 Stockholm
Tfn +46 (8) 411 43 44
ateneum@ateneum.nu

Surahammars herrgård

Herrgårdsvägen 3
735 31 Surahammar
E-post: info@surahammarsherrgard.org

Malmö

Altona Utbildningscentrum och Altonas tjejklubb

Studiecentrum och studenthem för kvinnliga studenter. Aktiviteter för tjejer och kvinnor i alla åldrar. Altonas tjejklubb är en verksamheter för flickor.

Södra Promenaden 61
211 38 Malmö
Tfn 040-17 02 20
info@altona.nu

Fridhem Forum

Verksamheter för män och ungdomar.

Adolf Fredriksgatan 23
217 74 Malmö
Tfn 040 12 13 51
fridhempost@gmail.com

Göteborg

Verksamheter för män: kontakta Opus Deis informationskontor: info.se@opusdei.org

Verksamheter för kvinnor: kontakta Information ansvarig för Skandinavien: mail.se@opusdei.org

Norge

Verksamheter för män: kontakta Opus Deis informationskontor: info.se@opusdei.org

Verksamheter för kvinnor: kontakta Information ansvarig för Skandinavien: mail.se@opusdei.org

Danmark

Verksamheter för män: kontakta Opus Deis informationskontor: info.se@opusdei.org

Verksamheter för kvinnor: kontakta Information ansvarig för Skandinavien: mail.se@opusdei.org