Antal artiklar: 2

Apostoliska initiativ

Några apostoliska initiativ startade av medlemmar i Opus Dei.

Opus Dei i Sverige

Verksamheter

Andlig vägledning, reträtter, föredrag om den kristna läran och katekesundervisning är några av de verksamheter som Opus Dei anordnar för att hjälpa dem som vill bättra på sitt andliga liv och sin evangeliseringsiver. De äger rum i Opus Deis centra, i kyrkor eller församlingar eller i någon av deltagarnas hem, och de är öppna för alla.

Opus Dei