Äktenskap och familj – en väg till helighet

Artikeln om kongressen "Äktenskap och familj – en väg till helighet", organiserad av "Liepkiemis Kulturas centras" i Vilnius den 7 oktober 2001.

Att vara en god förälder i dagens värld är en lika säker väg till helighet som lida martyrdöden eller leva i kloster, och lika värdefullt för Kyrkan och för världen, sade kardinal Audrys Juozas Backis vid en konferens i Vilnius den 7 oktober i år.

Konferensen, som hade som tema "Äktenskap och familj – en väg till helighet", hölls till minnet av hundraårsdagen av den salige Josemaría Escrivás födelse, grundaren av den katolska organisationen Opus Dei.

"Den salige Josemaría Escrivá var en sann profet, en av dessa som Gud sänder i varje århundrade för att väcka Kyrkan och samhället", sade kardinalen.

Det finns ett trängande behov av Escrivás förkunnelse om helighet nu när familjen, den institution som samhället bygger på, befinner sig i en djup kris, sade kardinal Backis.

"Han insåg att helighet inte kräver att man blir munk eller präst för att uppnå den, utan att var och en är kallad till att bli helig i sitt arbete, familjeliv och sociala aktiviteter", fortsatte kardinalen.

Familjefrågorna är ett av de största problemen i Litauen, framhöll kardinalen. "Och just vad vi behöver visa är att det är möjligt att leva i äktenskap i enlighet med Guds plan och människans behov."

Utifrån sin personliga erfarenhet förklarade andra av dagens talare att detta inte är något enkelt uppdrag. Men det är ett uppdrag som är ytterst viktigt och värdefullt.

All själviskhet måste tillbakavisas och man måste hänge sig totalt åt sin make eller maka och till alla de barn som Gud skänker, sade den välkände litauisk-amerikanske ögonkirurgen Linas Sidrys, far till åtta barn.

"Ofta talar vi föräldrar om våra barns materiella välfärd, samtidigt som vi tänker på huset eller bilen, som vi skulle vilja ha själva", tillade han.

Sidrys uppmanade männen att hjälpa sina fruar med barnens uppfostran samtidigt som han mindes hur många månader sammanlagt hans fru var gravid och hur många blöjor som bytts.

Nijole Liobikiene, föreståndare för Litauiska Familjecentrum, talade om den "omogenhet" som ofta presenteras som "kärlek" i populärkulturen och som gör att unga människor

blir oförmögna att skapa lyckliga familjer. "Den onda cirkel vi nu ser är frukten av vår omogenhet och brist på kärlek", sade hon.

Liobikiene noterade vidare att hon och många andra i Litauen hade inspirerats under sovjettiden av illegala kopior av det som den salige Josemaría skrivit om familjen.

"För oss, som ville älska och bli älskade, var det underbart att upptäcka att det finns en kallelse till att bilda familj, att äktenskap är en äkta väg till helighet", sade hon.

Den förre parlamentsmedlemmen Vilija Aleknaite-Abramikiene talade också till de tvåhundra personerna i publiken – mest unga föräldrar och universitetsstuderanden.

"Att så många har visat intresse för de här frågorna och kommit hit idag, visar att det finns hopp för familjen", sade politikern, som själv är mor till två barn.

Josemaría Escrivá, en spansk präst som dog 1975, predikade hela sitt liv att man kan finna Gud i vardagens olika händelserna. I enlighet med en gudomlig ingivelse lär han ha grundat Opus Dei den 2 oktober 1928.

Opus Dei är en personalprelatur i den Katolska Kyrkan, med ca 84000 medlemmar runtomkring i världen, de flesta gifta och ogifta lekmän plus sekulärpräster, som eftersträvar att leva ett äkta kristet liv i världens mitt.

Den "universella kallelsen till helighet" var en kontroversiell idé när Josemaría Escrivá började att sprida den, men har sedan dess blivit en av hörnstenarna i den Katolska Kyrkans lära. 1992 saligförklarade påven Johannes Paulus II fader Escrivá, det sista steget innan helgonförklaring.

Liknande konferenser om den påverkan den salige Josemarías liv och lära har haft och har på många områden av det nutida livet ordnas i 80 olika länder för att fira hundraårsminnet av hans födelse. På själva hundraårsdagen av hans födelse, den 9 januari 2002, hålls en högtidlig mässa i katedralen i Vilnius.

Bryan Bradley // The Baltic Times (Litauen)