Antal artiklar: 1847

Inför ett sjukt barn

Att ta hand om en svårt sjuk familjemedlem kräver ömhet och ett övernaturligt synsätt. Det är ett tillfälle för att närma sig Gud. Den helige Josemaría gav några råd och visade sin beundran för en mor med ett utvecklingsstört barn.

Be med den helige Josemaría

Den helige Josemarías råd till präster

I denna korta video ger Opus Deis grundare några råd om hur en präst som älskar Jesus Kristus bör bete sig.

Be med den helige Josemaría

Ungdomars möten med prelaten i Rom

Bilder från de möten som Mons. Fernando Ocáriz höll under Stilla veckan i den eviga staden med grupper av universitetsstudenter från olika delar av världen.

Om Prelaten

Youngeun (Rosaria) och Junwoong (Álvaro): från Korea till Rom för att låta sig döpas av påven

I Korea har de träffat vänner som går i Opus Dei-centret. På så sätt har tron blivit en mycket attraktiv verklighet för dem. På lördag kväll, vid påskvakan i Peterskyrkan, kommer de att tas upp i den katolska kyrkan. Detta är deras berättelser.

Personligt

Bakom berättelsen om Montse Grases

Montse förklarades "vördnadsvärd" av påven Franciskus den 26 april 2016. Med hjälp av en mängd olika material håller en ny dokumentär på att förberedas för att bättre förklara vem Montse var, genom foton och videor från hennes liv samt personliga berättelser från hennes familj och vänner.

Dokumentation

Påven till UNIV: "Låt oss betrakta den korsfäste Kristus".

I slutet av katekesen om tålamod riktade påven Franciskus en hälsning till UNIV:s ungdomar som samlats i Rom för att fira Stilla veckan.

Sociala initiativ

Är en kristen persons bön likadan som bönen hos någon som tillhör en annan religion?

En ny del i serien av texter med Frågor om den kristna tron. I den här artikeln diskuteras skillnaden mellan bönen hos en kristen och en person med en annan religion.

Texter om troslära

S:t Josefs högtid

Den 19 mars firar kyrkan den helige patriarkens högtid, Kyrkans och Verkets skyddspatron, ett datum då vi i Opus Dei förnyar det kärleksfulla åtagande som förenar oss med Herren.

Kyrkan och Påven

Prelatens meddelande (15 mars 2024)

När Stilla veckan närmar sig inbjuder Opus Deis prelat oss att fundera över hur vi kan göra Kristus närvarande i våra egna liv.

Herdabrev och meddelande

Avlat för medlemmar, släktingar och medarbetare i Opus Dei

På vissa datum som är relaterade till Verkets historia och dess skyddspatroner kan medlemmar i Opus Dei, deras familjer samt katolska medarbetare få fullständig eller partiell avlat. I den här artikeln förklarar vi hur och när.

Kristet liv