Number of articles: 7

Prví supernumerári. Konvivencia v roku 1948

Pred 70 rokmi, v septembri 1948, svätý Josemaría zorganizoval stretnutie pre 15 mužov, na ktorom podrobne vysvetlil, čo obnáša povolanie ženatých členov Opus Dei. Článok uverejnený v časopise Studia et Documenta, zv. 12.

O Opus Dei

Supernumerárky, supernumerári: v krvnom obehu spoločnosti

Supernumerárky a supernumerári: najčastejšia tvár Opus Dei.

O Opus Dei

Krása svätých a kresťanské umŕtvovanie

Pablo Marti del Moral je doktorom teológie na Pápežskej univerzite Svätého Kríža.

Duchovný život

,,Vášnivo milovať svet“: 50 výročie

8. októbra 1967 predniesol sv. Josemaría homíliu vo vonkajších priestoroch Univerzity v Navarre, ktorá obsahuje jadro jeho posolstva o posväcovaní každodenného života.

Od sv. Josemaríu

Šťastie sveta sa začína doma

Pri príležitosti osláv stého výročia narodenia Dory del Hoyo, ktoré sa konali v Boca de Huergano, poslal prelát toto posolstvo a pápež František udelil svoje apoštolské požehnanie.

Dora del Hoyo

Komentár evanjelia na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Komentár na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. „Učeníci boli zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám!“ Keď objavujeme svoje poslanie alebo sa stretávame s ťažkosťami, prosme Ducha Svätého, aby sme prežili nové Turíce.

Gospel commentary

Komentár evanjelia na nedeľu 11. týždňa v Cezročnom období (cyklus B): večné ovocie svätosti

Komentár na nedeľu 11. týždňa v Cezročnom období (cyklus B). „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie.“ Ježiš chce zasiať do tých, ktorí ho počúvajú, túžbu mať život, ktorý je oživený jemným pôsobením Ducha Svätého.

Gospel commentary