Šťastie sveta sa začína doma

Pri príležitosti osláv stého výročia narodenia Dory del Hoyo, ktoré sa konali v Boca de Huergano, poslal prelát toto posolstvo a pápež František udelil svoje apoštolské požehnanie.

V španielskom Boca de Huergano (Leon), kde sa Dora narodila, žije dnes 500 obyvateľov.

,,Život Dory del Hoyo mal pre Opus Dei veľký význam, kvôli jej vernosti a profesionálnej práci, ktorú sa snažila robiť čo najdokonalejšie, a k tomu pridávala aj pokoru, ktorá ju viedla k tomu, aby ,veci urobila, a potom sa stiahla do úzadia´. Preto bol jej život taký účinný."

Tieto slová Preláta Opus Dei sú súčasťou posolstva, ktoré napísal k stému výročiu narodenia Dory del Hoyo. Jej proces kanonizácie sa začal v roku 2011. Koncom marca sa konala jednoduchá spomienková slávnosť v Boca de Huergano, mestečku, kde sa Dora narodila.

Príbuzní Dory s apoštolským požehnaním od pápeža Františka

Na slávnostnom akte, ktorý sa začal v rodinnom dome Dory del Hoyo, sa zúčastnilo niekoľko stovák ľudí. Starosta Tomas Sierra odhalil pamätnú tabuľu s nápisom: ,,Dore del Hoyo Alonso, k stému výročiu jej narodenia, za jej úsilie o sociálne iniciatívy po celom svete, na podnet svätého Josemaríiu. Boca de Huergano, 11. januára 2014".

Po tejto slávnosti bola celebrovaná svätá omša v miestnom farskom kostole. Počas svätej omše kňaz spomenul apoštolské požehnanie, ktoré Svätý Otec poslal rodine Del Hoyo pri príležitosti stého výročia narodenia Dory, a prečítal aj celé posolstvo od Preláta Opus Dei.

Biskup Echevarría označil Doru za ,,výnimočnú ženu, ktorá bola presvedčená, že šťastie sveta sa rodí z pokojného rodinného života, ktorý je dôsledkom toho, že členovia rodiny sa starajú o množstvo malých či väčších detailov každodenného života, v atmosfére pokoja a dobrej nálady".

,,Neusilovala sa o žiadnu ľudskú slávu pre seba", napísal ďalej prelát vo svojom liste, ,,neusilovala sa o žiadne osobné uznanie, ale zo svojho života urobila úplné sebadarovanie sa Bohu a ľuďom vo svojej blízkosti. Bola to žena viery, ktorá plne dôverovala tomu, čo od nej Boh žiada, pracovala vždy s nádejou, že Opus Dei sa jedného dňa rozšíri po celom svete, ako to vidíme v súčasnosti, vďaka Bohu".

Prelát sa ďalej venoval aj procesu kanonizácie Dory del Hoyo: ,,Hlavným dôvodom akejkoľvek kanonizácie je to, že dotyčná osoba konala dobro pre iných ľudí, prispievala tak k dobru celej Cirkvi. Ak Svätý Otec na záver procesu autorizuje jej blahorečenie (ako všetci dúfame), príklad Dory nám všetkým pomôže uvedomiť si obrovskú hodnotu života stráveného v radostnom, každodennom odovzdávaní sa Bohu, v láskavej službe v rodinách a domácnostiach, podľa učenia svätého Josemaríiu.

Po tejto náboženskej časti osláv pozval starosta všetkých, aby si pozreli dokumentárny film o živote Dory del Hoyo. Všetkým prítomným odporučil, aby využili túto príležitosť a navštívili aj krásnu horskú scenériu Leonu, kde sa Dora narodila.