Number of articles: 23

Prednáška Roberta kardinála Saraha pre kňazov v kostole sv. Prokopa v Sázave

Robert Kardinál Sarah, emeritný prefekt Dikastéria pre Boží kult a sviatosti, navštívil v septembri tohto roku Českú republiku. Okrem iných aktivít mal kardinál 18. septembra stretnutie vo Vzdelávacom centre Palouček a 19. septembra stretnutie v Kostole svätého Prokopa v Sázave.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Otec Andrej Matis, prvý slovenský kňaz Opus Dei

V sobotu 5. septembra bol vysvätený Andrej Matis, prvý slovenský kňaz Opus Dei. Primičné sv. Omše budú: -Bratislava, 12. septembra. 17h. Kostol Františkánov -Dolný Kubín , 15. septembra. 10h. Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

O Opus Dei

Sobota 5. septembra: kardinál Parolin vysvätí 29 kňazov Opus Dei

Kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár, vysvätí túto sobotu 5. septembra v Ríme, v Bazilike svätého Eugena, 29 kňazov prelatúry Opus Dei. Obrad začne o 10 hodine dopoludnia a bude na tomto webe prenášaný online. Medzi vysvätenými kňazmi je aj Andrej Matis, 31 ročný, prvý slovenský kňaz prelatúry Opus Dei.

Správy

Vysviacka 34 kňazov Opus Dei

V sobotu 4. mája 34 veriacich Opus Dei zo 16 krajín boli vysvätených za kňazov v rímskej bazilike sv. Eugena.

O Opus Dei

Slovák ako repa

Pred nedávnom sme sa vrátili z kňazskej vysviacky 33 diakonov prelatúry Opus Dei, ktorá bola 5. mája v kostole sv. Eugénia. Zo Slovenska sa jej zúčastnilo asi 30 ľudí: celých rodín i jednotlivcov.

Osobné svedectvá

Homília Kardinála Robert Sarah pri príležitosti kňazskej vysviacky 5.5.2018

"Kňaz musí byť človekom hlbokého vnútorného života a modlitby. Musí byt svätým, aby mohol posväcovať Boží ľud" povedal kardinál Robert Sarah vo svojej kázni počas slávnostnej vysviacky 31 novokňazov prelatúry dňa 5. mája.

O Opus Dei

Àngel Miquel Aymar - prvý kňaz prelatúry zo Slovenska.

Prinášame rozhovor s Àngelom Miquelom, ktorí bude tento týždeň v Ríme vysvätený za 1. kňaza Opus Dei zo Slovenska. Svätiacim biskupom bude kardinál Róbert Sarah. Na ceremónii sa zúčastní aj prelát Opus Dei, monsignor Fernando Ocáriz. Slávnosť sa začne o 10:00 h v bazilike svätého Eugénia a bude možné si ju pozrieť na tejto stránke.

Osobné svedectvá

Kňazmi aby sprítomňovali Krista

V Ríme bude nasledujúcu sobotu (5. mája) 31 diakonov Prelatúry Opus Dei vysvätených za kňazov. Slávnostný ceremoniál sa začne o 10:00 rímskeho času a bude vysielaný naživo na tejto stránke, cez Facebook Informačnej kancelárie Opus Dei a cez Youtube. Medzi nimi je aj Àngel Miquel. Àngel býval na Slovensku 6 rokov.

O Opus Dei

Àngel Miquel, nový diakon: ďakujem Bohu za to, že mi ukázal moje povolanie v mladom veku

V sobotu 4. novembra prijalo 31 veriacich Opus Dei diakonskú vysviacku v rímskej Bazilike sv. Eugénia. Za kňazov budú vysvätení 5. mája 2018. Medzi nimi bol aj Àngel Miquel.

Osobné svedectvá

Novokňazi o kňazstve

Dante (Filipíny), Joe (USA), Anibal (Kolumbia), Giovanni (Taliansko), Alex (Španielsko) a Ricardo (Peru), sú medzi 31 diakonmi, ktorí boli včera, 29. apríla, vysvätení za kňazov. Video je s slovenskými titulkami.

Správy