Number of articles: 23

Členovia a spolupracovníci

​Ten, kto žiada o prijatie do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, robí tak z hlbokého presvedčenia, že ho povoláva Boh, aby hľadal svätosť uprostred sveta podľa ducha Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

O čo ide?

​Kňazská spoločnosť Svätého kríža je združenie kňazov vnútorne spätých s prelatúrou Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Diecézni kňazi môžu byť začlenení do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, ktorá je inherentne spätá s Prelatúrou.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža