Number of articles: 12

Živiť svoju vieru

Príbeh otca Matta, welského diecézneho kňaza, ktorý s pomocou Opus Dei nasledoval svoje povolanie do kňazstva. Video bolo natočené v roku 2022 pri príležitosti 75. výročia príchodu Opus Dei do Veľkej Británie. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Prednáška Roberta kardinála Saraha pre kňazov v kostole sv. Prokopa v Sázave

Robert Kardinál Sarah, emeritný prefekt Dikastéria pre Boží kult a sviatosti, navštívil v septembri tohto roku Českú republiku. Okrem iných aktivít mal kardinál 18. septembra stretnutie vo Vzdelávacom centre Palouček a 19. septembra stretnutie v Kostole svätého Prokopa v Sázave.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

„Som nadšeným kňazom“

Kňaz z ostrova – ôsmeho z Kanárskych ostrovov –, ktorý má sotva 1000 obyvateľov. V súčasnosti je farárom v meste Arrecife (Lanzarote), kde má na starosti dve farnosti a všade sa s úsmevom usiluje prinášať evanjelium.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Na Slovensku

Kňazská spoločnosť Svätého kríža na Slovensku

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Členovia a spolupracovníci

​Ten, kto žiada o prijatie do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, robí tak z hlbokého presvedčenia, že ho povoláva Boh, aby hľadal svätosť uprostred sveta podľa ducha Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Požiadavky a začlenenie

​O prijatie ako pridružení členovia alebo supernumerári do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža môžu žiadať kňazi (a diakoni, ktorí výslovne vyjadria svoj úmysel stať sa kňazmi) inkardinovaní v rôznych diecézach.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Posolstvo Opus Dei a kňazi

​Cieľom Kňazskej spoločnosti Svätého kríža je podporovať svätosť svetských kňazov podľa ducha a asketickej praxe Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

O čo ide?

​Kňazská spoločnosť Svätého kríža je združenie kňazov vnútorne spätých s prelatúrou Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Niektoré charakteristiky ducha Opus Dei

Opus Dei pôsobí v Cirkvi, aby podporovalo hľadanie svätosti uprostred sveta. Ducha Opus Dei predstavujú tieto štyri charakteristiky, ktoré sú navzájom úzko prepojené: Božie synovstvo, jednota života, posväcovanie práce a láska k učeniu Cirkvi. Opus Dei nerozlišuje medzi veriacimi laikmi a kňazmi, pretože ako vysvetľuje svätý Josemaría: „V Diele nie sú dva druhy členov, kňazi a laici. Všetci sú si rovní a všetci žijú v rovnakom duchu: posväcovanie sa vo svojom stave” (Rozhovory, č. 69).

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Svätý Josemaría a Opus Dei: služba Cirkvi

​Opus Dei poskytuje svojim veriacim vhodnú formáciu, aby rozvíjali – každý vo svojom cirkevnom a svetskom prostredí – apoštolskú činnosť v rôznych formách a šírili tak myšlienku univerzálneho povolania k svätosti.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža