Number of articles: 10

„Som nadšeným kňazom"

Kňaz z ostrova – ôsmeho z Kanárskych ostrovov –, ktorý má sotva 1000 obyvateľov. V súčasnosti je farárom v meste Arrecife (Lanzarote), kde má na starosti dve farnosti a všade sa s úsmevom usiluje prinášať evanjelium.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Na Slovensku

Kňazská spoločnosť Svätého kríža na Slovensku

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Členovia a spolupracovníci

​Ten, kto žiada o prijatie do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, robí tak z hlbokého presvedčenia, že ho povoláva Boh, aby hľadal svätosť uprostred sveta podľa ducha Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Požiadavky a začlenenie

​O prijatie ako pridružení členovia alebo supernumerári do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža môžu žiadať kňazi (a diakoni, ktorí výslovne vyjadria svoj úmysel stať sa kňazmi) inkardinovaní v rôznych diecézach.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Posolstvo Opus Dei a kňazi

​Cieľom Kňazskej spoločnosti Svätého kríža je podporovať svätosť svetských kňazov podľa ducha a asketickej praxe Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

O čo ide?

​Kňazská spoločnosť Svätého kríža je združenie kňazov vnútorne spätých s prelatúrou Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Niektoré charakteristiky ducha Opus Dei

Opus Dei pôsobí v Cirkvi, aby podporovalo hľadanie svätosti uprostred sveta. Ducha Opus Dei predstavujú tieto štyri charakteristiky, ktoré sú navzájom úzko prepojené: Božie synovstvo, jednota života, posväcovanie práce a láska k učeniu Cirkvi. Opus Dei nerozlišuje medzi veriacimi laikmi a kňazmi, pretože ako vysvetľuje svätý Josemaría: „V Diele nie sú dva druhy členov, kňazi a laici. Všetci sú si rovní a všetci žijú v rovnakom duchu: posväcovanie sa vo svojom stave” (Rozhovory, č. 69).

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Svätý Josemaría a Opus Dei: služba Cirkvi

​Opus Dei poskytuje svojim veriacim vhodnú formáciu, aby rozvíjali – každý vo svojom cirkevnom a svetskom prostredí – apoštolskú činnosť v rôznych formách a šírili tak myšlienku univerzálneho povolania k svätosti.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

História Spoločnosti

​Korene Kňazskej spoločnosti Svätého kríža nachádzame v láske svätého Josemaríu k diecéznym kňazom a v zásadnej udalosti, ktorá sa stala 2. októbra 1928, keď mu Pán ukázal Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Diecézni kňazi môžu byť začlenení do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, ktorá je inherentne spätá s Prelatúrou.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža