Number of articles: 23

Už o tri týždne 31 nových kňazov

Už o tri týždne sa uskutoční kňazská vysviacka 31 veriacich Opus Dei. Celebrantom bude kardinál Giuseppe Bertello, prezident Governatorátu Mestského štátu Vatikán.

O Opus Dei

Kňazské vysviacky v Ríme

V sobotu 23. apríla bolo vysvätených dvadsať sedem nových kňazov Prelatúry Opus Dei. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

O Opus Dei

9. mája – priamy prenos z kňazských vysviacok

V sobotu 9. mája, o 16:00 stredoeurópskeho času, prinesie táto stránka priamy prenos z vysvätenia 32 kňazov v Ríme.

O Opus Dei

Video o kňazských vysviackach

V Ríme, mons. Javier Echevarría 11. mája vysvätil 30 nových kňazov

Správy

30 nových diakonov z Opus Dei

Budúcu sobotu, 9. novembra, Mons. Javier Echevarría vysväti tridsiatych nových diakonov z jedenastých rôznych krajín.

O Opus Dei

Požiadavky a začlenenie

​O prijatie ako pridružení členovia alebo supernumerári do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža môžu žiadať kňazi (a diakoni, ktorí výslovne vyjadria svoj úmysel stať sa kňazmi) inkardinovaní v rôznych diecézach.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Svätý Josemaría a Opus Dei: služba Cirkvi

​Opus Dei poskytuje svojim veriacim vhodnú formáciu, aby rozvíjali – každý vo svojom cirkevnom a svetskom prostredí – apoštolskú činnosť v rôznych formách a šírili tak myšlienku univerzálneho povolania k svätosti.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Niektoré charakteristiky ducha Opus Dei

Opus Dei pôsobí v Cirkvi, aby podporovalo hľadanie svätosti uprostred sveta. Ducha Opus Dei predstavujú tieto štyri charakteristiky, ktoré sú navzájom úzko prepojené: Božie synovstvo, jednota života, posväcovanie práce a láska k učeniu Cirkvi. Opus Dei nerozlišuje medzi veriacimi laikmi a kňazmi, pretože ako vysvetľuje svätý Josemaría: „V Diele nie sú dva druhy členov, kňazi a laici. Všetci sú si rovní a všetci žijú v rovnakom duchu: posväcovanie sa vo svojom stave” (Rozhovory, č. 69).

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

História Spoločnosti

​Korene Kňazskej spoločnosti Svätého kríža nachádzame v láske svätého Josemaríu k diecéznym kňazom a v zásadnej udalosti, ktorá sa stala 2. októbra 1928, keď mu Pán ukázal Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Posolstvo Opus Dei a kňazi

​Cieľom Kňazskej spoločnosti Svätého kríža je podporovať svätosť svetských kňazov podľa ducha a asketickej praxe Opus Dei.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža