Štipendijný program Guadalupe

​Blahorečenie vedkyne Guadalupe Ortiz de Landázuri, ktoré sa uskutočnilo v Madride 18. mája 2019, podnietilo myšlienku založenia projektu „Štipendijný program Guadalupe“, určeného pre mladé africké vedkyne. Zámerom programu je, aby africké vedkyne mohli efektívne spolupracovať na rozvoji svojich krajín.

Dr. Celine Tendobi s kolegom na poliklinike Navarskej univerzity v Madride.

Štipendijný program, založený v roku 2019, ponúka 10 štipendií ročne v trvaní 10-tich rokov na mobilitu pre africké vedkyne.

Program má za úlohu podporiť a zviditeľniť výskumné pracovníčky žijúce v Afrike, aby mohli zvýšiť kapacitu výskumných stredísk vo svojich krajinách a vytvárať nové tímy a nové oblasti výskumu, obzvlášť v dvoch oblastiach s najväčším dopadom na život ľudí: v oblasti života a v oblasti Zeme. Výskum v oblasti života by sa mal zamerať na vedy o zdraví, výskum v oblasti Zeme na trvalo udržateľné zdroje (voda, energia, klimatické zmeny, odpadové hospodárstvo, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo atď.).

Vedecká kariéra mladého človeka je náročná a vyžaduje si talent, nadšenie, odovzdanosť a tiež aj určité príležitosti. Práve tých príležitostí majú mladé africké vedkyne menej. Vďaka štipendijnému programu môžu opustiť pracovné centrum v Afrike, nadviazať kontakt a robiť výskum s konsolidovanými tímami, ktoré pracujú na podobných problémoch.

Nigérijská vedkyňa Chiaka Anumudu s kolegyňami na univerzite vo Valencii.

Štipendijný program Guadalupe bude financovať mobilitu vedeckých pracovníčok prostredníctvom krátkych pobytov (od 1 do 6 mesiacov) v španielskych výskumných strediskách.

Projekt má vedeckú komisiu zloženú z prestížnych španielskych výskumných pracovníkov, ktorí vyberajú najvhodnejšie kandidátky na získanie štipendia, a riadiaci výbor, ktorý vyberie španielske výskumné tímy, do ktorých sa budú vedkyne integrovať.

Detaily o Štipendijnom programe Guadalupe sú uverejnené na webovej stránke organizácie Harambee.

Na tento projekt sa zbierali dotácie počas blahorečenia Guadalupe Ortiz de Landázuri v roku 2019, no nestačili na pokrytie celého projektu. Preto organizácia Harambee povzbudzuje tých, čo môžu, k prispievaniu na tento projekt na stránke https://www.harambee.es/colabora/modos-de-donacion/ s uvedením poznámky „Becas Guadalupe“.