Prelát: „Guadalupe bola šťastná, pretože sa nechala viesť Ježišom“

​„Tieto dni, ktoré sme prežívali v rytme blahorečenia Guadalupe – povedal prelát na ďakovnej svätej omši, ktorú slávil v Ríme po obrade blahorečenia Guadalupe Ortiz de Lanázuri – nám opäť pripomínajú, že svätosť – ku ktorej nás pozýva Božia láska – je pre každého reálnou skutočnosťou.“

V bazilike svätého Eugena v Ríme sa slávila ďakovná svätá omša, ktorú celebroval prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. Zúčastnili sa jej mnohé rodiny z Ríma a množstvo ďalších ľudí z rôznych krajín, ktorí sa v sobotu 18. mája zúčastnili na slávnostnom obrade blahorečenia španielskej chemickej inžinierky Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Keď pozeráme na život Guadalupe, povedal Mons. Ocáriz, všimneme si hlavne jej radosť: „Bola to hlboká, nie povrchná radosť, ktorá v ťažkých okamihoch evokovala pokoj odrážajúci sa v láskavom prístupe k mnohým odlišným ľuďom. Bola to radosť, ktorá bola v súlade s intenzívnou prácou i s odpočinkom.“

Prelát podotkol, že základom radosti Guadalupe bolo jej zjednotenie sa s Kristom a to ju viedlo k tomu, že zabúdala na seba, snažila sa pochopiť každého človeka a čo najviac mu pomáhať, uprednostňovať menej príjemnú prácu a prácu iných takto uľahčovať.

Prelát tiež zdôraznil, že „tieto dni, ktoré sme prežívali v rytme blahorečenia Guadalupe, nám opäť pripomínajú, že svätosť – ku ktorej nás pozýva Božia láska – je pre každého reálnou skutočnosťou.“ Cesta k tomuto cieľu, v sile Ducha Svätého stotožňujúceho nás s Ježišom Kristom, sa uskutočňuje v službe druhým ľuďom.“

Pápež František sa o novej blahoslavenej Guadalupe Ortiz de Landázuri v posledných dňoch zmienil dvakrát, a to najskôr v liste, ktorý sa čítal na obrade blahorečenia v Madride, a potom pri modlitbe Regina Coeli na Svätopeterskom námestí. Povedal: „Jej svedectvo je príkladom pre kresťanské ženy, ktoré sa angažujú spoločensky a vo vedeckom výskume.“

100 štipendií pre vedecké pracovníčky z Afriky

Organizačný výbor obradu blahorečenia chcel dať tomuto obradu charakter solidárnosti: dary účastníkov sa použili prostredníctvom ONG Harambee na podporu účasti afrických žien vo vedeckom výskume. Sto vedeckých pracovníčok sa tak bude môcť počas nasledujúceho desaťročia zúčastniť v európskych krajinách na vedeckom výskume, aby mohli zlepšovať životné podmienky v krajinách svojho pôvodu.