​Vplyv krajiny cédrov

​Vplyv krajiny cédrov

Pablo strávil niekoľko rokov v Libanone, kde pomáhal v apoštolskej práci Opus Dei. Pri pohľade do minulosti spomína na zážitky a na všetko, čo sa ...

So srdcom pre seniorov

So srdcom pre seniorov

Ako na mnohých iných miestach, aj Rafov domov dôchodcov musel počas epidemiologickej situácie súvisiacej s koronavírusom zintenzívniť úsilie v oblasti starostlivosti o starších ľudí s ...

Naša rodina v čase koronakrízy

Naša rodina v čase koronakrízy

Richard a Maria Büchsenmeisterovci žijú v obci Jeging v Hornom Rakúsku. Ako supernumerári majú veľa skúseností s poskytovaním poradenstva iným rodinám. Nečudo, sami sú rodičmi ...