Kontemplatívny život

Človek potrebuje zážitok krásy. Skutočný umelec by sa mal pri interpretovaní umeleckého diela pozerať smerom von, na očarenie, ktoré vyvoláva, a na premenu, ktorú môže umenie spôsobiť nielen v jeho živote, ale aj v živote ľudí, ktorí sa na tomto okamihu očarenia zúčastňujú. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)