Boj proti ebole v Južnom Sudáne

Stephen z Kene riadi skupinu, ktorá pracuje na preventívnom programe proti rozšíreniu vírusu eboly do Južného Sudánu. „Každý deň sa modlím k sv. Josemaríovi za to, aby bola táto krajina v bezpečí.“

Stephen vyučuje o ebole

Od januára 2019 pracujem v Južnom Sudáne v štáte Yambio. Mojou prácou je zabrániť rozšíreniu vírusu eboly z Konga do Južného Sudánu. Je to zložitá úloha, lebo na oboch stranách hranice žijú rovnaké etnické skupiny, a tak je medzi krajinami neustály pohyb ľudí a tovaru.

V júli 2019 sa objavil jeden prípad tejto choroby v Kongu, iba 70 km od hraníc s Južným Sudánom. Ja a moji kolegovia sme museli zabezpečiť, aby zdravotnícke zariadenia v prvej línii pozdĺž celých hraníc boli dobre vybavené a aby si ľudia dávali pozor na to, aby sa nenakazili a nepreniesli nákazu na miestnych obyvateľov.

Na prevencii eboly som začal pracovať už pred niekoľkými rokmi v Libérii a koncom minulého roka v Kongu. Bola to pre mňa veľká škola. Naučil som sa ako pripraviť a vybaviť zariadenia a ako robiť osvetu medzi ľuďmi, aby sa nenakazili a nešírili epidémiu. 

V posledných mesiacoch pracujem veľmi intenzívne, no práca ma napĺňa. Každý deň sa modlím k sv. Josemaríovi za to, aby bola táto krajina v bezpečí. Som z Kene a moja rodina doma sa tiež modlí na tento úmysel. 

V mojom každodennom živote sa snažím zbližovať s kolegami, ktorí prichádzajú z rôznych častí sveta. Zistil som, že niektorí z mojich priateľov sú katolíci, ktorí prestali chodiť do kostola. Niektorí z nich začali so mnou chodiť na nedeľnú omšu. Vďaka tomu som mal príležitosť podeliť sa s nimi o modlitebné kartičky k sv. Josemaríovi, ukázal som im webovú stránku Opus Dei a pomohol im nájsť vhodné články, ktoré boli duchovnou potravou pre ich dušu.

Stephen a jeho tím spolupracovníkov.

Počas mojej práce v Yambiu chodím na sväté omše do St. Mary's, farského kostola v miestnej farnosti, kde som sa spriatelil s niekoľkými farníkmi. Miestnemu farárovi som odovzdal nejaké modlitebné kartičky k sv. Josemaríovi a knihy v arabčine, ktorá je tu miestnym jazykom. Bol mi veľmi vďačný a povedal, že tieto knihy pomôžu jemu aj jeho farníkom.

Tiež sa modlím za pokoj v tejto krajine, keďže vojna za posledné roky spustila reťazec problémov. Zdá sa, že gesto pápeža Františka, ktoré urobil pred niekoľkými mesiacmi, keď pobozkal nohy dvoch hlavných politických lídrov Južného Sudánu, dojalo ľudí a dopomohlo k väčšej stabilite.

S pomocou svätého Josemaríu rozširujem v tejto krajine povedomie o Opus Dei a modlím sa za to, aby už čoskoro prišiel deň, keď sa Dielo rozšíri aj do tejto krajiny.