„Zver sa do ochrany svätého Rafaela.“

Smeješ sa, keď ti hovorím, že máš »povolanie do manželstva«? Nuž áno, máš ho. Je to skutočne povolanie. Zver sa do ochrany sv. Rafaela, aby ťa v čistote viedol až na koniec cesty, tak ako Tobiáša. (Cesta, 27)

Vravíš mi, že máš v srdci oheň i vodu, chlad a teplo, drobné vášne i Boha... jednu sviecu zapálenú pre svätého Michala a druhú pre diabla.

Upokoj sa. Kým si ochotný bojovať, nehoria ti v srdci dve sviece, ale len jedna – archanjelova. (Cesta, 724)

Ako si sa srdečne zasmial, keď som ti radil, aby si svoje mladé roky zveril pod ochranu svätého Rafaela, aby ťa doviedol k posvätnému manželstvu, tak, ako mladého Tobiáša; s dobrým, pekným a bohatým dievčaťom – hovoril som ti žartom.

Ale potom ako si sa zamyslel, keď som ti povedal, aby si sa odovzdal aj pod ochranu svätého Jána, toho mladučkého apoštola - v prípade, že by Pán od teba žiadal viac. (Cesta, 360)

Panna Mária, učiteľka bezhraničného odovzdania sa. Spomínaš si? Jej sú určené slová chvály Ježiša Krista: kto plní vôľu môjho Otca, je… i mojou matkou!

Pros túto dobrú Matku, nech v tvojej duši silnie – sila lásky a oslobodenia – jej odpoveď príkladnej veľkodušnosti: ,,ecce ancilla Domini!“ – Hľa, služobnica Pána! (Brázda, 33)


Chcem dostávať správy emailom

email