„Účasť na jej duchovnom materstve.“

Neustále sa obracaj na Pannu Máriu, Matku Božiu a Matku celého ľudstva: ona s materinskou nehou pritiahne Božiu lásku na duše, s ktorými sa stýkaš, aby sa rozhodli byť vo svojej práci, v zamestnaní, svedkami Ježiša Krista. (Vyhňa, 911)

Ak sa budeme snažiť byť ako Mária, ak budeme napodobňovať jej cnosti, dosiahneme, že Kristus sa svojou milosťou zrodí v dušiach ľudí, ktorí sa s ním pôsobením Ducha Svätého snažia identifikovať. Keď sa budeme usilovať byť ako Mária, dosiahneme istým spôsobom účasť na jej duchovnom materstve. V tichosti ako Naša Pani, takmer bez slov, bez toho, žeby si to niekto všimol, poctivým a pravdivým svedectvom kresťanského života, a veľkorysým neprestajným opakovaním fiat, ktoré sa ako niečo dôverné trvalo obnovuje medzi nami a Bohom. (Boží priatelia, 281)

Chcem dostávať správy emailom

email