„Tu je naše presne určené miesto; tu sa spolu s ním máme dennodenne rozdávať.“

Ako pokojne sa musí umierať, keď sa hrdinsky prežívala každá minúta života! – Môžem ťa o tom uistiť, pretože som bol svedkom radosti tých, ktorí sa s pokojnou netrpezlivosťou pripravovali počas mnohých rokov na toto stretnutie. (Brázda, 893)

Pán nám daroval život, zmysly, schopnosti, nespočetné množstvo milostí: nemáme právo zabúdať, že každý z nás je, spolu s mnohými inými, robotníkom na majetku, na ktorý nás on poslal, na to, aby sme spolupracovali pri získavaní potravy pre ostatných ľudí. Tu je naše presne určené miesto; tu sa spolu s ním máme dennodenne rozdávať a pomáhať mu tak v jeho vykupiteľskom diele.

Dovoľte mi, aby som nástojil: Tvoj čas len pre teba? Tvoj čas pre Boha! Možno takéto sebectvo vďaka Božiemu milosrdenstvu tvoju dušu ešte neovládlo. Zmieňujem sa však o tom preto, lebo sa môže stať, že budeš cítiť, ako tvoje srdce kolíše vo viere v Krista. Preto od teba žiadam – Boh od teba žiada – aby si ostával verný svojim záväzkom, ovládal svoju pýchu, krotil svoju predstavivosť a ľahkomyseľne sa nevzďaľoval, aby si neutekal. (Boží priatelia, 49)

Chcem dostávať správy emailom

email