„Svätý, bez modlitby?“

Keď sa nestretávaš s Kristom v modlitbe a v Chlebe, ako ho potom chceš dať poznať iným? (Cesta,105)

Napísal si mi a rozumiem ti: „Každý deň sa chvíľku modlím.“ Keby toho nebolo! (Cesta, 106)

Svätý, bez modlitby? Neverím v takú svätosť. (Cesta, 107)

Poviem ti, opakujúc slová istého zahraničného autora, že tvoj apoštolský život má takú hodnotu, akú hodnotu má tvoja modlitba. (Cesta, 108)

Želám si, aby si sa správal podobne ako Peter a Ján: vlož do svojej modlitby, rozhovoru s Ježišom, potreby svojich priateľov, spolupracovníkov... aby si im potom svojím príkladom mohol povedať: ,,Respice in nos!" – Pozri sa na mňa! (Vyhňa, 36)

Evanjelista Lukáš rozpráva, že Ježiš sa modlil...; aká musela byť Ježišova modlitba? – Pomaly rozjímaj nad touto skutočnosťou: učeníci sa zhovárajú s Ježišom Kristom a v týchto rozhovoroch ich on vyučuje – aj skutkami – ako sa majú modliť a aké úžasné je Božie milosrdenstvo: že sme Božie deti a že sa naňho smieme obracať tak, ako sa dieťa obracia na svojho otca. (Vyhňa, 71)

Pritom, ako každý deň nanovo začínaš pracovať po Kristovom boku a starať sa o to množstvo duší, ktoré ho hľadajú, buď presvedčený, že niet inej cesty, ako utiekať sa k Pánovi. – Iba v modlitbe a modlitbou sa naučíme slúžiť ostatným! (Vyhňa, 72)

Chcem dostávať správy emailom

email