„Snažme sa nikdy nestratiť nadprirodzený pohľad.“

Prostriedok proti tvojmu nepokoju: trpezlivosť, čistota úmyslu a pohľad na veci z nadprirodzeného hľadiska. (Brázda, 853)

Snažme sa preto nikdy nestratiť nadprirodzený pohľad, vidiac za každou udalosťou Boha: v tom príjemnom aj v tom nepríjemnom, v radosti... i v zármutku nad smrťou milovaného človeka. Najprv, rozhovor s tvojím Bohom Otcom, hľadajúc Pána v strede svojej duše. Nie je to niečo, čo by sa dalo považovať za maličkosť, za niečo bezvýznamného: je to jasný prejav hlbokého vnútorného života a skutočného dialógu lásky. Zvyk, ktorý nám nespôsobí žiadnu duševnú deformáciu, pretože pre kresťana by to malo byť niečo tak samozrejmého, ako je tlkot srdca. (Boží priatelia, 247)