„Rozjímanie. – V presný čas a v presnú hodinu.“

Rozjímanie. – V presný čas a v presnú hodinu. – Ak nie, prispôsobíme ho našej pohodlnosti: a to je nedostatok umŕtvovania. A modlitba bez umŕtvovania je málo účinná. (Brázda, 446)

Prekonajte lenivosť, akonáhle si ju uvedomíte, a takisto falošný argument, že modlitba môže počkať. Neodkladajme nikdy tento prameň milosti na zajtra. Teraz je vhodný čas. Boh, ktorý nás po celý deň láskyplne pozoruje, vedie aj našu modlitbu. A všetci, ty i ja, mali by sme mu dôverovať tak, ako sa dôveruje bratovi, priateľovi, ako sa dôveruje otcovi. Povedz mu – aspoň ja mu tak hovorievam – že On je zvrchovaná Veľkosť, nesmierna Dobrota, nekonečné Milosrdenstvo. A dodaj: preto ťa chcem milovať, aj napriek svojmu hrubému správaniu a rukám pošpineným a poničeným prachom neschodných ciest tejto zeme.

Nech v priebehu nášho dňa nechýbajú chvíle venované iba Bohu, chvíle, v ktorých k nemu pozdvihujeme svoje myšlienky. Ani nemusíme mať na perách žiadne slová, pretože tie spievajú v našom srdci. Ak je to možné, venujme tejto norme zbožnosti dostačujúci čas, najlepšie v pevne stanovenú hodinu. Pri Svätostánku, sprevádzajúc toho, ktorý tam z lásky zostáva. Keby nebola iná možnosť, obráťme sa na Boha kdekoľvek, pretože On je neopísateľným spôsobom prítomný v našej duši v stave milosti. (Boží priatelia, 246 – 249)

Chcem dostávať správy emailom

email