„Pros o skutočnú pokoru.“

Pokora sa rodí ako ovocie poznania Boha a poznania seba samého. (Vyhňa, 184)

Depresie vyplývajúce z toho, že vidíš, alebo že iní odhaľujú tvoje chyby, nemajú opodstatnenie… – Pros o skutočnú pokoru. (Brázda, 262)

Utečme od falošnej pokory, ktorá sa nazýva pohodlnosť. (Brázda, 265)

Pane, prosím ťa o jeden dar: o Lásku... Lásku, ktorá ma očistí. – A ešte o ďalší dar: o sebapoznanie, aby som sa naplnil pokorou.

Svätí sú tí, čo bojujú do posledného dychu; tí, čo vedia po každom zakopnutí a páde vstať, aby odvážne pokračovali na svojej ceste v pokore, láske a nádeji.

Ak ťa tvoje omyly robia pokornejším, ak ťa vedú naliehavejšie hľadať útočisko Božej ruky, sú cestou k svätosti: ,,felix culpa“, blažená vina, spieva Cirkev. (Vyhňa, 185-187)

Pokora vedie každú dušu neklesať na mysli z vlastných pochybení. – Skutočná pokora nás vedie... prosiť o odpustenie! (Vyhňa, 189)