„Pre nás je smrť Život.“

Vpred! S radosťou, horlivo, hoci nič neznamenáš, nič! – S ním ťa nič na svete nezastaví. Mysli aj na to, že pre tých, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tu na zemi sa dá vyriešiť všetko okrem smrti: a pre nás je smrť Život. (Vyhňa, 1001)

Ak si apoštol, smrť ti bude dobrým priateľom, ktorý ti uľahčí cestu. (Cesta, 735)

»Iných« smrť ochromuje a ľaká. Nás smrť – Život – povzbudzuje a podnecuje.

Pre nich je to koniec, pre nás začiatok. (Cesta, 738)

Neboj sa smrti. – Odteraz ju prijmi s veľkodušnosťou... kedy Boh chce... ako Boh chce... kde Boh chce. – Nepochybuj; príde v čase, na mieste, a takým spôsobom, ktorý bude pre teba najlepší... tak, ako ju pošle tvoj Boh Otec. – Vitaj, naša sestra, smrť! (Cesta, 739)

Keby nebol iný život ako tento, bol by to krutý žart: pokrytectvo, zloba, sebeckosť, zrada. (Vyhňa, 1000)