„Posväcovanie vlastnej práce.“

Posväcovanie vlastnej práce nie je nijaká chiméra, ale poslanie každého kresťana…: tvoje aj moje. – Istý sústružník svoj objav vyjadril takto: ,,Môžem sa zblázniť od radosti z istoty, že svojou prácou na sústruhu a spevom – mohutným spevom vo vnútri aj navonok – sa môžem stať svätým…: aký dobrý je náš Boh!“ (Brázda, 517)

V tejto Božej hodine, keď kráčaš po svete, naozaj sa rozhodni urobiť niečo, čo stojí za to: čas súri a je tak šľachetné, tak hrdinské, tak slávne poslanie muža – a ženy – zapáliť na zemi Kristovým ohňom skleslé a prehnité srdcia! – Stojí za to priniesť ostatným pokoj a šťastie v mohutnej a radostnej križiackej výprave. (Brázda, 613)

Niekedy dovolíš, aby sa prejavila tvoja zlá povaha, ktorá pri nejednej príležitosti vystupuje na povrch s nečakanou tvrdosťou. Inokedy sa zase nesnažíš pripraviť svoje srdce i rozum tak, aby boli príjemným príbytkom Najsvätejšej Trojice… A stále… zostávaš trochu ďaleko od Ježiša, ktorého málo poznáš… – Takto nikdy nedosiahneš vnútorný život. (Brázda, 651)

Liek na všetko: osobná svätosť! – Preto boli svätí takí plní pokoja, sily, radosti, istoty… (Brázda, 653)

Chcem dostávať správy emailom

email