„Po smrti vás privíta Láska.“

Teraz už chápeš, koľko utrpenia si zavinil Ježišovi a napĺňa ťa bolesť: aké jednoduché je prosiť ho o odpustenie a oplakávať zrady z minulosti! Ako len nesmierne túžiš po pokání! Dobre. Ale nezabúdaj, že duch pokánia je predovšetkým v tom – nech by nás to už čokoľvek stálo – že si v každom okamihu plníme svoju povinnosť. (Krížová cesta, 9.zastavenie, č.5)

Aké nádherné bude, keď nám náš nebeský Otec povie: ,,Správne, dobrý a verný sluha: bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Buďte plní nádeje! To je zázrak kontemplatívnej duše. Žijeme z viery, nádeje a lásky – a nádej nás robí mocnými. Spomínate si na sv. Jána? ,,Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého.“ Boh na nás nalieha, kvôli večnej mladosti Cirkvi a celého ľudstva. Môžete všetko ľudské premeniť na božské tak, ako kráľ Mídas premenil na zlato všetko, čoho sa dotkol!

Nezabudnite: po smrti vás privíta Láska. A v Božej láske nájdete i všetky čisté ľudské lásky, ktoré ste prežívali na zemi. Pán zariadil, aby sme tento krátky čas nášho života strávili prácou a ako jeho Jednorodený Syn, dobre robili. No zatiaľ musíme byť bdelí a načúvať volaniu, aké vo svojom srdci pociťoval sv. Ignác Antiochijský, keď sa blížila hodina jeho umučenia: « choď k Otcovi, » choď k svojmu Otcovi, ktorý ťa túžobne očakáva. (Boží priatelia, 221)