„Najväčšia revolúcia všetkých čias.“

Keby sme my kresťania žili skutočne podľa našej viery, vypukla by najväčšia revolúcia všetkých čias… Účinný podiel na vykupiteľskom diele závisí aj od každého jedného z nás. – Rozjímaj o tom. (Brázda, 945)

Skutočne zodpovedným sa budeš cítiť, až keď pochopíš, že tvárou v tvár Bohu máš len povinnosti. On sa už postará, aby si dostal aj práva! (Brázda, 946)

Myšlienka, ktorá ti pomôže v ťažkých chvíľach: čím väčšia bude moja vernosť, tým viac prispejem k tomu, aby aj iní rástli v tejto cnosti. – Aké príťažlivé je cítiť, že jedni podporujú druhých! (Brázda, 948)

Hrozí ti veľké nebezpečenstvo, že sa uspokojíš so životom – alebo s myšlienkou, že tak máš žiť – ,,dobrého dieťaťa“, ktoré býva v usporiadanom dome, nemá žiadne problémy a nepozná iné než šťastie. Takáto predstava je však karikatúrou domova v Nazarete: Kristus, ktorý priniesol šťastie a poriadok, odišiel z domu, aby šíril tieto poklady medzi mužmi a ženami všetkých čias. (Brázda, 952)

Chcem dostávať správy emailom

email