„Matka Božia a naša matka.”

Aká pokora mojej svätej Matky Márie! – Nenájdeš ju ani pri Ježišovom víťaznom vstupe do Jeruzalema, ani pri veľkých zázrakoch – s výnimkou Kány Galilejskej. – No nezuteká pred ponížením na Golgote; stojí tam »juxta crucem Jesu« – pri Ježišovom kríži; jeho Matka. (Cesta, 507)

V Božie materstvo sa verilo oddávna. Proti tým, čo ho popierali, koncil v Efeze vyhlásil, že « ak niekto nevyznáva, že Emanuel je pravý Boh a teda Najsvätejšia Panna je Matkou Božou, pretože podľa tela splodila vtelené Slovo, nech je vyobcovaný z Cirkvi. »

Dejiny nám zachovali svedectvo o radosti kresťanov nad týmto jasným a zreteľným rozhodnutím, potvrdzujúcim to, v čo všetci verili:« všetok ľud mesta Efez, od skorých ranných hodín až do večera úzkostlivo očakával rozhodnutie... Keď vošlo v známosť, že autor rúhačských výrokov bol porazený, všetci začali jedným hlasom chváliť Boha a prevolávať Synode na slávu, lebo padol nepriateľ viery. Potom sme vyšli z chrámu a za svitu pochodní sme sa uberali domov. Bola noc a celé mesto sa radovalo za jasu smolníc. » Tak píše sv. Cyril a nemôžem poprieť, že i napriek vzdialenosti šestnástich storočí ma onen prejav zbožnosti hlboko dojíma.

Kiež dá Boh, náš Pán, aby rovnaká viera horela i v našich srdciach a z našich pier zaznieval spev vďaky, lebo totiž tým, že Najsvätejšia Trojica vyvolila Máriu za matku Kristovu – človeka, ako sme my všetci, i každého z nás zverila pod jej ochranný plášť. Je teda Matkou Božou i Matkou našou.

Máriino Božské materstvo je podstatou všetkej jej dokonalosti a všetkých výsad, ktoré ju zdobia. Práve preto bola počatá bez poškvrny a je plná milosti, je vždy panna, so svojím telom a dušou vystúpila na nebesia, bola korunovaná za Kráľovnú všetkého tvorstva, stojí nad anjelmi a svätými. Vyššie ako ona je už len Boh. « Tým, že najsvätejšia Panna je Matkou Božou, má v istom zmysle nekonečnú dôstojnosť, pochádzajúcu z nekonečného dobra, ktorým je Boh. »Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že by sa v tomto zmysle mohlo nejako preháňať. Nikdy nebudeme môcť dostatočne preniknúť do hĺbky oného tajomstva a nikdy nebudeme môcť byť našej Matke dostatočne vďační za príbuzenstvo, ktoré prostredníctvom nej máme s Najsvätejšou Trojicou.

Boli sme hriešnici a Boží nepriatelia. Vykúpením sme nielen oslobodení od hriechu a zmierení s Bohom, ale stávame sa ním aj Božími deťmi a za matku dostávame tú, ktorá zrodila Slovo. Dokážeme si predstaviť väčšie plytvanie, väčšiu mieru lásky?

(Boží priatelia : 275,276)

Chcem dostávať správy emailom

email