„Každého jedného Boh volá ku svätosti.“

Modlitba nie je výsadou mníchov: je povinnosťou kresťanov, mužov i žien žijúcich vo svete, ktorí vedia, že sú Božími deťmi. (Brázda,451)

Do hĺbky duše nás dojíma, keď pozorne počúvame slová sv. Pavla: ,,lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie.“ Dnes si to opäť raz pripomínam a rád by som to pripomenul i vám a všetkým ľuďom: lebo to je Božia vôľa, aby sme boli svätí.

Aby sme ostatným mohli prinášať pravý pokoj, aby sme zmenili svet, aby sme v ňom a skrze jeho skutočnosti hľadali Boha, nášho Pána, na to je nevyhnutná osobná svätosť. Keď hovorím s ľuďmi z rôznych krajín a z najrozmanitejších spoločenských prostredí, často sa ma pýtajú: A čo poviete nám, ženatým a vydatým? A čo nám, ktorí pracujeme na poli? A vdovám? A mladým?

Sústavne na to odpovedám, že mám iba jeden hrniec. A obvykle zdôrazňujem, že náš Pán Ježiš Kristus hlásal radostnú zvesť všetkým bez rozdielu. Jeden hrniec a jeden pokrm: ,,Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo.“ Každého jedného Boh volá ku svätosti, od každého žiada, aby mal lásku: či už sme mladí alebo starí, slobodní alebo ženatí, zdraví či chorí, vzdelaní či nevzdelaní, nech pracujeme kdekoľvek, nech sme kdekoľvek. Existuje iba jediný spôsob, ako spoznávať Boha a rásť s ním v dôvernom priateľstve: stýkať sa s ním v modlitbe, hovoriť s ním a z celého srdca mu prejavovať svoju náklonnosť. (Boží priatelia, 294,295)

Chcem dostávať správy emailom

email